حجت الاسلام سید احمد خمینی در اجلاس پایانى سمینار «تبیین حکم تاریخى حضرت امام خمینى(س)» (13 اسفند 1369) می گوید: گاهى اوقات مشکلات به دست سرمایه‏داران حل نمى‏شود و اینجا حاکمان اجباراً رو به عناصر فرهنگى نظام مى‏آورند و از آنان درخواست کمک مى‏کنند، و نمونه‏اش را در مورد قضیه سلمان رشدى[1] به‏وضوح دیدیم که چطور غربیها بعد از اینکه نتوانستند به‏وسیله پول، مسلمانان را از قتل سلمان رشدى باز دارند، بلافاصله پیش مفتى اعظم مصر رفتند و از او خواستند تا کارى کند که جلو هجوم مسلمانان براى مبارزه با این توطئه گرفته شود.

مفتى اعظم مصر هم در مورد حل بحران سلمان رشدى، با اعلام اینکه سلمان رشدى یک مرتد است و طبق قوانین اسلام مرتد مى‏تواند توبه کند و حال که این مزدور توبه کرده است پس حکم قتل در موردش بیمورد است، براى حل این قضیه تلاش کرد. 

بعد از صدور حکم مفتى اعظم مصر دیدیم که دنیا براى اجراى حکم حضرت امام با شوق بیشترى آن را پى‏گیرى کرد.

انقلاب اسلامى ایران مربوط به یک نقطه خاص نمى‏شود و هر کسى که احساس مى‏کرد در ایران یک جریان در حال نضج گرفتن است که مى‏تواند به منافع کل مسلمانان کمک کند، با جان و دل حاضر بود براى این انقلاب فداکارى کند و بر این اساس بعد از انقلاب اسلامى ایران، زنان در انگلیس و فرانسه با پوشش اسلامى به سر کلاس رفتند.

استکبار وقتى دید نمى‏تواند انقلاب اسلامى را از جهات سیاسى و نظامى شکست بدهد، نقاط ضعف را مطرح کرد و زمانى که امام خمینى(س) حکم قتل سلمان رشدى را صادر کردند، عده زیادى در ایران به من تلفن زدند که این کار موجب قطع ارتباط بین ما و کشورهاى اروپایى خواهد شد. امام(س) با تمام قوا به خواسته‏هاى این عده دست رد زدند، هر کسى قدرت دارد و مى‏تواند سلمان رشدى را بکشد باید اقدام کند و هر کارى که در این جهت صورت گیرد مفید است....

منبع: مجموعه آثار یادگار امام، جلد اول، حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینى، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، بهار 1375، ص 598 و 599 

پیوست ها:

[1] حضرت امام خمینى(س) نخستین شخصیت مذهبى در جهان اسلام بودند که با فتواى تاریخى خود، حکم ارتداد سلمان رشدى را به خاطر نوشتن کتاب موهن آیات شیطانى صادر فرمودند.

. انتهای پیام /*