پرتال امام خمینی(س)- سردار احمد غلامپور: بررسى عملکرد امام راحل در قبال مسائل مختلف جنگ تحمیلى، جهت‏گیری ها، ارشادات، پیامها و راهنمائی هاى آن بزرگوار، دستورات به موقع و نیز حالت نظارت آن بزرگوار بر مسائل مختلف، ما را به این نتیجه مى‏ رساند که آن حضرت از ابعاد کامل یک فرمانده نظامى برخوردار بودنددر این مورد به دو سه نکته‏ اى اشاره مى‏ شود.

شاید از مهمترین ویژگی هایى که یک فرماندهى نظامى باید داشته باشد، شناخت طرف مقابل یا به اصطلاح دشمن شناسى است. این بعد قضیه بطور اعجاب ‏آورى در حضرت امام قوى بود. نشانه روی هاى دقیق، همه جانبه و مداوم آن بزرگوار به طرف آمریکا نمونه ‏اى از این آگاهى بود. شاید در طول تاریخ کسى را نتوان سراغ گرفت که این همه به افشاى استکبار و ماهیت ضد بشرى وى پرداخته باشد و اگر دنیا واقعاً کر و کور نبود و به این افشارگری ها توجه مى‏ کرد، به حقایق زیادى مى ‏رسید. در قضیه جنگ تحمیلى هم کسى را نمى‏ توان پیدا کرد که به اندازۀ حضرت امام روى ویژگی هاى شخصیت صدام شناخت داشته باشد. در جلسات متعددى روى این ویژگی ها و نحوۀ برخورد با آن سفارشات بسیار ارزنده و پربارى را مطرح مى‏ فرمودند.

صلابت و استقامت و هوشیارى در هدایت مجموعه تشکیلات درگیر در جنگ و دفاع مقدس از ویژگی هاى بارز دیگر امام خمینى(س) است که این خود نشأت گرفته از اطلاع وسیع آن بزرگوار از ریزترین مسائل مربوط به جبهه‏ ها بود که بوسیله مجارى و کانال هاى گزارش‏ دهى بسیار و همه جانبه تأمین مى‏ شد. از فرماندهان رده بالاى درگیر در جنگ گرفته تا یک بسیجى ساده یا یک روحانى یا عالمى که بعد از حضور در جبهه ‏ها به محضر آن بزرگوار مى ‏رسید و ... به طور همه جانبه اخبار و اطلاعات لازم را به آن بزرگوار مى‏ رساندند. بعلاوه حالت آماده ‏باش دفتر امام و ارتباط دائم با جبهه ‏ها نیز در تأمین اطلاعات و اخبار ضرورى نقش اساسى داشت. بر اساس این اطلاعات، جهت‏ گیرى‏ ها، دستورات، هدایت‏ ها و راهنمائی هاى آن بزرگوار که با صلابت و استحکام خاص خود مطرح مى‏ شد، فصل الخطاب و حرف آخر و عملاً بسیار تعیین کننده بود. جمله معروف «حصر آبادان باید شکسته شود.» و اثرات مترتب بر آن و یا دستورات قاطع و سرنوشت ‏ساز آن حضرت در رابطه با مسائل کردستان و موارد متعدد دیگر نشأت گرفته از این ویژگى امام (س) است.

ارتباط قوى معنوى و نفوذ فوق العاده امام در موضع فرماندهى، در پیشبرد امور تأثیر فوق العاده‏اى داشت. وقتى آن بزرگوار مطلبى را فرموده و یا دستورى صادر مى ‏نمودند، از بالاترین رده ‏هاى فرماندهى تا آن فرد ساده بسیجى عزیز فاقد هر گونه ادعا و ... از دل و جان و از روى اعتقاد دنبال انجام این دستور رفته و در این راه سر و جان مى‏ باختند. بسیار اتفاق مى ‏افتاد که ذکر امام، یاد امام، پیام ایشان و یا وعده دیدار آن بزرگوار باعث نجات از تنگناها شده و با ایجاد تحول در روحیه‏ ها، سرنوشت عملیات را به نفع نیروهاى ایران اسلامى تغییر مى ‏داد.  همچنین رهنمودهاى بسیار آگاهانه و دقیق آن بزرگوار که حاصل درایت و هوشیارى ایشان در شناخت دشمنان و درک توطئه‏ ها و ترفندهاى آنان بود، در برگرداندن امور به مجراى واقعى خویش اساسى ‏ترین نقش را ایفا مى ‏کرد.

امام علاوه بر داشتن دید کلان در مسائل جنگ و عدم ورود به جزئیات، بعضاً دستورات جزئى هم صادر مى ‏کردند که نشان از تیزبینى در مسائل داشت. از جمله در جلسه ‏اى دستور انجام عملیات ایذایى و راحت نگذاشتن دشمن را مطرح فرمودند که واقعاً تردیدها در این باره را از بین برد و اثرات فوق العاده‏ اى داشت. از این قبیل باز مى ‏توان از جمله معروف «راه قدس از کربلا مى‏ گذرد» نام برد که توطئه دشمن در ایجاد انحرافى را که مى‏ رفت مجراى جنگ را از بستر واقعى خود خارج کند، خنثى کرده و امور را به مجراى واقعى خود برگرداند.

منبع: امام و دفاع مقدس، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، صص 105-108

. انتهای پیام /*