پرتال امام خمینی(س): بزرگداشت یاد امام خمینى(س) یک حرکت ملى و اسلامى است. ماهیت نهضت امام خمینى برگرفته از قیام عاشوراى حسینى است و همۀ مسلمانان جهان موظفند همان‏گونه که در ادامه راه پرصلابت اباعبداللّه‏ الحسین (ع) تمامى امکانات تبلیغى و ترویجى خود را به کار مى ‏گیرند، براى بزرگداشت امام هم تلاش کنند. در عصر کنونى به خاطر درسى که امام خمینى براى احیاى عزت و شرف به مسلمانان داده‏ اند نیاز شدیدى به تبلیغات و اشاعه راه و فکر امام احساس مى ‏شود و در این زمینه امام واقعاً مظلوم هستند.

دستگاههاى تبلیغاتى غرب تحریفگر حقایق انقلاب اسلامى است و دنیاى امروز ما از نظر تبلیغات و شرایط فرهنگى اسیر شانتاژهاى استکبار جهانى است. بنگاههاى خبرى، نظام و انقلاب و امام ما را به گونه‏ اى غیر واقعى و کینه ‏توزانه معرفى مى‏ کند همان‏گونه که دشمنان در صدر اسلام، حضرت امیر المؤمنین على (ع) را تارک الصلوة جلوه مى ‏دادند.

نباید بگذاریم تفکر امام، یاد امام و راه امام فراموش شود، آن هم در شرایطى که دستگاه هاى وسیع تبلیغات غرب براى تهاجم فرهنگى خود از هر وسیله ‏اى استفاده مى ‏کند. امروز امام در عرصۀ بین المللى و در مقابل استکبار خون آشام، مظلومترین شخصیت معاصر است. تبلیغات خارجى همیشه علیه امام و انقلاب خواهد بود. باید براى خنثى کردن جوّ مسموم تبلیغاتى از تمام امکانات موجود استفاده کنیم...

امروز بزرگداشت امام باید توأم با حفاظت از راه و فکر امام باشد. در زمان حیات حضرت امام هم بعضیها اینگونه عمل مى‏کردند، اما امروز رادیوهاى بیگانه به دروغ ولى با صراحت القا مى‏کنند که سیاست کلى نظام ما عوض شده است. این ادعاها بدترین اهانت به انقلاب و نظام است. ما امروز بیش از گذشته و با قدرت بیشترى باید از خط امام دفاع کنیم. (14 اردیبهشت 1370)

(مجموعه آثار یادگار امام، ج1، ص 631)

. انتهای پیام /*