به گزارش پرتال امام خمینی(س) حجت الاسلام والمسلمین سید رضا اکرمی در گفت و گو با ایرنا درباره ادب و اخلاق سیاسی از دیدگاه امام خمینی گفت: اخلاق و سیاست از مفاهیم عمده در حوزه فلسفه سیاسی است. امام خمینی(س) از جمله عالمانی است که تأملاتی عمیق هم در زمینه اخلاق و هم در حوزه سیاست داشته است.
وی بیان داشت: امام(س) حرمت و حریم افراد را کاملا رعایت می کرد و درتمام برخوردهایش از وادی اخلاق خارج نمی شد.
اکرمی با اشاره به اینکه ایشان وقت خود را صرف مسائل حاشیه ای نمی کرد گفت: امام(س) در برخوردهایش با دیگران گاهی از طریق صدورپیام، گاهی سکوت و گاهی گذر زمان عمل می کرد. 
رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری درباره احترام امام(س) به رای و افکار مردم گفت: امام خمینی(س) به افکارعمومی البته تا زمانیکه با اصول تقابلی نداشت اهتمام ورزیده و اهمیت قائل می شد، در این رابطه باید به این موضوع اشاره کرد که شاید آقای بازرگان جزو گزینه های اول ایشان نبود اما وقتی پیشنهاد داده شد پذیرفت.
وی همچنین به دیدگاه امام خمینی(س) درباره شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: از ابتدا که مردم این شعار را سر دادند امام (ره) تاکید داشت که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. 
اکرمی افزود: این سخن ایشان به این معنی است که خواهان عملیاتی شدن مبانی اسلام در نظام هستیم و این مردم هستند که باید آن را عملیاتی کنند،مردم اصل بوده و نظام برای آنها است .این نوع سخنان نشان دهنده این است که امام خمینی(س) چایگاه والا و حساسی را برای مردم قائل بود.
به گفته اکرمی امام(س) در اجتهاد دو اصل زمان و مکان را در نظر می گرفت و بر این اساس به این جمع بندی می رسید که گاهی باید نرمش داشت و گاهی نیز با قاطعیت برخورد کرد.همانگونه که در ماجرای پذیرش قطعنامه مصاحت انقلاب را در نظر گرفت.

. انتهای پیام /*