به گزارش پرتال امام خمینی(س) حمید غفاری، مدیر عامل موسسه چاپ و نشر عروج در گفتگو با شبستان با اعلام خبر انتشار کتاب «انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی(س)» گفت: در میان دانش ها عرفان از جایگاه والا و نتایج منحصر به فردی برخوردار است؛ بر همین اساس موضوع عرفان نظری ذات حضرت حق و انسان کامل است.
وی با بیان اینکه اهمیت بحث از انسان کامل به دلیل آن است که او مظهر تمامی اسماء و صفات حق تعالی است و آینه تمام نمای حق، ادامه داد: این اثر به قلم نرگس موحدی به بررسی تطبیقی انسان کامل از زاویه و نگاه دو عارف بزرگ اسلامی یعنی ابن عربی و امام خمینی پرداخته است. 
غفاری اظهار کرد: کلیات، هستی شناسی انسان کامل، انسان کامل در نگاه ابن عربی، انسان کامل در نگاه عرفانی امام و نگاه تطبیقی به نظرات ابن عربی و امام خمینی(س) فصولی هستند که این کتاب بر اساس آنها تدوین شده است.
وی تصریح کرد: حقیقت انسان کامل، ضرورت وجود انسان کامل، جایگاه انسان کامل، ویژگی ها و تعاریف انسان کامل، رابطه انسان کامل با عالم صغیر و کبیر، انسان کامل جامع جمیع اسماء و صفات الهی، ولایت تکوینی انسان کامل، حقیقت محمدیه، مصادیق انسان کامل، تعریف انسان کامل، انسان کامل در عوالم پنچ گانه و ولایت انسان کامل در نظام تکوین و تشریع از عناوینی است که می توان در این کتاب مطالعه کرد.
در فصل چهارم این اثر عنوان شده است: «حضرت امام خمینی در بیان ویژگی های انسان کامل عبارات گوناگونی را در کتب مختلفشان به رشته تحریر درآورده اند؛ زیرا آن که بهره ای از موهبت کمال دارد و مراتب حقیقت را به چشم خویش مشاهده کرده و به حق آن را درک نموده است در شرح کمال و کامل تواناتر و بیانی گویاتر خواهد داشت. دین اسلام کامل ترین ادیان الهی است و پیشوایان آن نیز در اعلا درجه از کمال اند. شناخت حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه طاهرین(ع) و بیان ویژگی ها و خصوصیات ایشان شناخت انسان کامل و سخن از حقیقت اوست. 
تمام اسماء الله دارای مظهر خاص خود هستند و عین ثابت هر یک معین و مشخص است. در این میان اولین ویژگی انسان کامل به حسب مراتب وجودی مظهریت او برای اسم الله اعظم است که عین ثابت او در میان تمامی اعیان ثابته عالم وجود برای این امر برگزیده شده و این شایستگی به او اعطا شده است؛ « ... وبه نفس همین تعین اسمی صور اسمایی ، که اعیان ثابته است محقق گردد و اول اسمی که به تجلی احدیت و فیض اقدس در حضرت علمیه واحدیه ظهور، یابد و مرآت آن تجلی گردد، اسم اعظم جامع الهی... است.»(شرح چهل حدیث ص 634)
بنابراین انسان کامل هم مظهر اسم تامه خداوند و هم اولین مظهر است. اسم اعظم الله، امام و ائمه سایر اسما است و نسبت به آنها در مقام و مرتبه اعلی قرار دارد. عین ثابت انسان کامل مظهر چنین اسمی است. به همین دلیل اعیان دیگر موجودات خلقت در ذیل و تحت عین انسان کامل قرار می گیرد.
غفاری یادآور شد: «انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی(س)» در 230 صفحه با شمارگان یک هزار نسخه و بهای 8 هزار تومان از سوی موسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) )به روی پیشخوان کتاب فروشی ها قرار گرفت.

. انتهای پیام /*