پرتال امام خمینی(س)؛ با سیرى کوتاه در مناجات هاى حضرت امام خمینی(س)، روشن مى شود که تمامى آنها بااطمینان نفسانى و وقار وشوق باطنى و بر کنار از تصرّفات و نفوذ شیطانى ودر کمال اخلاص و تابعیت محض از رضاى الهى بیان شده اند. با توجه به ایام ارشمند ماه مبارک رمضان که در آن قرار داریم، هر روز گوشه ای از مناجات و دعاهاى امام بزرگوار را با هم مرور می کنیم به این امید که روحمان جلا یابد و حلقه ارتباط بنده و معبود تنگتر گردد.


بار الها! دست ستمگران را از بلاد مسلمین کوتاه کن و خیانتکاران به اسلام و ممالک اسلامى را ریشه‏ کن فرما. سران دولت‏هاى اسلامى را از این خواب گران بیدار کن تا در مصالح ملت‏ها کوشش کنند و از تفرقه‏ ها و سود جویى ‏هاى شخصى دست بدارند. نسل جوان و دانشجویان دینى و دانشگاهى را توفیق عنایت فرما تا در راه اهداف مقدسۀ اسلام به پا خیزند و با صف واحد در راه اخلاص از چنگ استعمار و عمّال خبیث آن و دفاع از کشورهاى اسلامى اشتراک مساعى کنند. فقها و دانشمندان را موفق کن که در هدایت و روشن کردن افکار جامعه کوشا باشند و اهداف مقدسۀ اسلام را به مسلمین، خصوصاً به نسل جوان برسانند و در برقرارى حکومت اسلامى مجاهدت کنند «إِنّک ولی التوفیق».[1]

بار الها! من مأموریت خود را ـ  که نصیحت به ملت است  ـ به قدر توان ضعیف خود انجام دادم و تو اى خداى بزرگ، با قدرت لایزال خود قلوب ملّت ما را پیوند برادرانه عطا نما؛ «إنک قریب مجیب».[2]

بار الها! من تکلیف فعلى خود را ادا کردم؛ «اللهم قد بلغت» و اگر زنده ماندم تکلیف بعدى خود را به خواست خداوند ادا خواهم کرد. خداوندا! قرآن کریم و ناموس مسلمین را از شرّ اجانب نجات بده.[3][1] ولایت فقیه، ص 141.

[2] صحیفه امام، ج 11، ص 57.

[3] همان، ج 1، ص 154.

منبع: الهی نامه، به کوشش علی وردنجانی، ص 22 و 23 

. انتهای پیام /*