حضرت امام خمینی(س) در زمان اقامتشان در نجف در پاسخ به نامه ای که نویسنده در آن نگرانی خود را نسبت به زیر سوال بردن و به انحراف کشیدن احکام دین مقدس اسلام بیان داشته بود، با ابراز تنفر از خائنین و منحرفین همگان را به هوشیاری نسبت به این عملکرد این جریانات  فرا خوانده و  از نویسندگان و متفکران می خواهند از تأویل و تفسیر قرآن کریم و احکام اسلام با آراى خود خوددارى کنند. 

زمان: مرداد 1356/ شعبان 1397

 [محضر مبارک حضرت آیت اللَّه العظمى آقاى خمینى- مدّ ظلّه العالى. محترماً به عرض مى رساند به طورى که خاطر مبارک مستحضر است، اخیراً حملات ناروایى به دین مقدس اسلام مخصوصاً به طریقه حقه مذهب تشیع که روح اسلام است، از ناحیه کمونیستها و پیروان مکتب مارکس و منحرفین از مقام ولایت امیر المؤمنین و اولاد معصومین بزرگوار- علیهم السلام- و نسبت به احکام دین مقدس اسلام، و توهین به مقام شامخ روحانیت از نواحى مختلف مى گردد و متأسفانه عده اى از اینان خود را وابسته به حضرت عالى معرفى نموده و جزء هواداران آن جناب مى دانند. متمنى است نظر مبارک خود را در باره این موضوعات و این گونه افراد با کمال صراحت مرقوم فرموده تا رفع هر گونه ابهام و سوء تفاهمى بشود]

بسمه تعالى

این جانب کراراً نظر خود را در این نحو موضوعات گفته و نوشته ام. بعید به نظر نمى آید که دستجاتى که در ایران اشتغال به فعالیتهاى ضد اسلامى و ضد مذهبى دارند، با اختلاف اسم و روش، گروههاى سیاسى باشند که با دست اجانب براى تضعیف اسلام و مذهب مقدس تشیع و مقام عظیم روحانیت به وجود آمده باشند، براى انصراف ملت از مصالح روز. این جمعیتها در یک امر مشترک هستند و آن خیانت به کشور اسلامى و کوبیدن پاسداران آن و چون دشمنان اسلام و غارتگران ملل ضعیف، مصالح خود را با نفوذ روحانیت- که یگانه حافظ قرآن کریم و احکام نجات بخش اسلام است- در خطر مى بینند ناچار براى حفظ مصالح استعمارى خود دست به ایجاد احزاب انحرافى وابسته  و گروههاى به ظاهر مُنْتَحِل به اسلام و در حقیقت مخالف با آن زده اند.

اسلام و مذهب مقدس جعفرى سدى است در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آنها- چه راستى و چه چپى- و روحانیت که حافظ آن است سدى است که با وجود آن، اجانب نمى توانند به نحوى که دلخواه آنهاست، با کشورهاى اسلامى و خصوصْ با کشور ایران رفتار کنند، لهذا قرنهاست که با نیرنگهاى مختلف براى شکستن این سد نقشه مى کشند: گاهى از راه مسلط کردن عمال خبیث خود بر کشورهاى اسلامى، و گاهى از راه ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیت و بهاییت و وهابیت، و گاهى از طریق احزاب انحرافى. امروز که مکتب بى اساس مارکس با شکست مواجه است و بى پایگى آن برملا شده است، عمال اجانب که خود بر ضد مکتب آن هستند در ایران از آن ترویج مى کنند. براى شکستن وحدت اسلامى و کوبیدن قرآن کریم و روحانیت در ایران که مهد تربیت اهل بیت عصمت و طهارت است و با زنده بودن این مکتب بزرگ هر گز اجانب غارتگر به آرزوى غیر انسانى خود نمى رسند، ناگزیر هستند مذهب مقدس تشیع و روحانیت را که پاسداران آن هستند به هر وسیله تضعیف کنند و بکوبند. اکْذوبه انتساب بعضى از این منحرفین را به این جانب نیز از همین قماش است.

من صریحاً اعلام مى کنم که از این دستجات خائن، چه کمونیست و چه مارکسیست و چه منحرفین از مذهب تشیع و از مکتب مقدس اهل بیت عصمت- علیهم الصلاة و السلام- به هر اسمى و رسمى باشد متنفر و بیزارم و آنها را خائن به مملکت و اسلام و مذهب مى دانم.

و بدخواهان و مغرضین بدانند با این دروغها و حیله ها نمى توانند بین روحانیون خلاف ایجاد کنند. کسانى که به روحانیون منتسَب هستند و از اسلام و مذهب دفاع مى کنند، لازم است از این دستجات مفسده جو تبرّى کنند و از مقام شامخ روحانیت دفاع کنند و از تفرق و اختلاف احتراز کنند، و با هوشیارى نیرنگهاى اجانب را خنثى کنند. از روحانیون عظیم الشأن تقاضا دارم که با طبقات جوان به چشم عطوفت و پدرى نظر کنند؛ و بر طبقات جوان است که در حفظ روحانیت و روحانیون معظم کوشا باشند.

و اخیراً لازم است تذکر دهم که نویسندگان و متفکران محترم از تأویل و تفسیر قرآن کریم و احکام اسلام با آراى خود- جداً- خوددارى کنند. و از جمیع طبقات- ایّدهم اللَّه تعالى- تقاضا دارم که با حفظ وحدت کلمه، راه را بر دشمنان اسلام که دشمن بشریت هستند ببندند، و از خداوند تعالى- جلّت عَظَمته- خواستارم که قطع ریشه اجانب و عمال خبیث آنان را از ممالک اسلامى و از کشور اهل بیت بفرماید؛ «انّه ولىّ الأمر». سلام من بر روحانیون عظیم الشأن و بر طبقات مؤمنین- ایّدهم اللَّه تعالى.

شهر شعبان 97

روح اللَّه الموسوی الخمینى

 (صحیفه امام، ج 3، ص: 203-205)

. انتهای پیام /*