اقبال شاکری رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، در جریان برگزاری هشتاد و نهمین جلسه شورا با اشاره به هفته دولت و گرامی داشت آن ،بر ضرورت توجه به اتمام و تکمیل پروژه های مهمی که در سطح کشور و تهران با نام امام خمینی(س) نام گذاری شده اند، تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه در هفته دولت قرار داریم ضروری است که به تکمیل و اتمام پروژه هایی مانند، فرودگاه امام خمینی(س)، مصلی بزرگ تهران، ساماندهی میدان امام خمینی(س) و در نهایت مرقد مطهر امام توجه و اهتمام ویژه ایی صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: حضرت امام خمینی(س) با توجه به چهره جهانی که داشته و دارند، نیازی به نام گذاری های ما نداشته اند، اما حال که نام 4 پروژه بزرگ کشور را مزین به نام ایشان کرده ایم باید همت عالی را به خرج دهیم و پیش از آنکه عمر فیزیکی این پروژه ها به اتمام برسد، از آنها بهره برداری کامل داشته باشیم.

مجتبی شاکری رییس کمیته فرهنگی شورا نیز با گرامی داشت هفته دولت خاطر نشان کرد: پارلمان شهری تهران ظرفیتی دارد که می تواند از تصمیم گیری های که در بالادست گرفته می شود، بهره مند شود. بنابراین همانطوری که تصویری از عملکرد مدیریت شهری در تهران، در صحن شورا به تصویر کشیده می شود. پیشنهاد می شود تصویری از مدیریت کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی، مباحث فرهنگی و پیشبرد تذکرات مقام معظم رهبری در این زمینه را در شورا داشته باشیم.

منبع: مهر

. انتهای پیام /*