در روز هجدهم آذر ماه سال 1358  شوراى 5 نفره صدا و سیما به دیدار امام رفتند. اهمیت و جایگاه رادیو تلویزیون در جمهورى اسلامى و حفظ اتحاد و همبستگى در مقابل توطئه ‏ها از مهمترین محورهای سخنان امام در این دیدار بود.

امام در این دیدار که در قم برگزار شد، صدا و سیما را حساسترین دستگاه تبلیغاتى  برشمردند و فرمودند:

«دستگاه رادیو تلویزیون چنانکه من کراراً گفته ام، دستگاهى است که حساسترین دستگاههاى تبلیغاتى هر کشورى است که هم از طریق بصر و هم از طریق سمع از آن مردم استفاده مى کنند. و آن طورى که به رادیو و تلویزیون توجه مى کنند مردم، به هیچ دستگاهى آن طور توجه نمى کنند. از دستگاه کوچکى که براى بچه ها گذارده مى شود با آن برنامه هایى که براى دیگران. اگر این دستگاه اصلاح بشود و برنامه هاى آن برنامه هاى اصلاحى باشد، امید است که یک مملکت اصلاح بشود. و اگر این دستگاه دستگاهى باشد که نظیر همان زمان طاغوت باشد، مردم به همان حال باقى مى مانند. از وظایف مهمى که این شورا دارد که در آنجا اعضاى محترمشان مجتمعند و آقاى موسوى هم که ما از سوابقشان اطلاع داریم و مى شناسیم ایشان را، هستند، وظیفه مهم این است که مراقبت بشود از این دستگاه، به طورى که محتوایش یک محتواى جمهورى اسلامى باشد.

ما بخواهیم یک جمهورى اسلامى در ایران محقق بشود، همین که ما بگوییم جمهورى اسلامى، رأى بدهیم به جمهورى اسلامى، کار تمام نیست. باید دستگاههاى اطلاعاتیش، روزنامه هایش، رادیو، تلویزیون، ادارات، تمام مراکز دولتى و تمام مراکز ملى، بازار، در صحرا، در داخل، در کارخانه ها طورى بشود که هر کس وارد آنجا شد، خودش را احساس کند که وارد شده است در یک دستگاهى که از اسلام آنجا خبر هست، اثر هست از اسلام. باید قدم اسلام در همه این دستگاهها باشد. و آن چیزهایى که بر خلاف موازین اسلامى است، بر خلاف جمهورى اسلامى است که همه بر خلاف مصالح ملت است، اگر باشد، اینها باید از بین برود.»

حضرت امام در ادامه بیاناتشان با اشاره به نقش صدا و سیما در پیشرفت نظام اسلامى  خاطرنشان ساختند:

«مثلًا در تلویزیون یک قضایا، قضایاى فیلمهاست. این فیلمها باید یک فیلمهاى آموزنده باشد. فیلمهایى که وقتى نگاه کنند جوانهاى ما، منحرف بشوند، اینها را باید از آن احتراز کرد.

اگر یک وقت اشخاصى در آنجا باشند که بخواهند یک همچو اعمالى را انجام بدهند، اگر نصیحت مى شود بکنید، نصیحت کنید، اگر نه، تصفیه باید بشود. یک مسئولیت بزرگى است مسئولیت شما و آن این است که یا این جمهورى اسلامى را به جلو مى رانید به واسطه تبلیغاتتان، به واسطه نمایشهایى که در آنجا داده مى شود، فیلمهایى که در آنجا داده مى شود، و یا به عقب مى رانید. این خیلى مسئولیت بزرگى است. ما تا بخواهیم این کارکنهاى هر جا را، کارمندهاى هر جا را، تا بخواهیم که به آنها بفهمانیم که ما نباید همه چیزمان تقلید از غرب باشد، این طولانى است. اینها گمان مى کنند که وقتى که در رادیو تلویزیون مثلًا امریکا یک جورى بود، انگلستان یک طورى بود، ما هم باید از آنها تقلید بکنیم. هر چه آنها کردند، ما بکنیم. چنانکه این یک مسئله اى است که تقریباً ما مواجه با آن هستیم. در همه جا که گمان مى کنند که باید فرم ممالک ما هم، فرم آنجا باشد. تا ما بخواهیم این فرم را تغییر بدهیم و بفهمانیم به همه قشرها که نباید این طور باشد و ما خودمان باید در افکارمان، در آرایمان مستقل باشیم، این طولانى است. الآن شما موظفید که همه این کسانى که در این کارها هستند، و رأس کار هستند در تلویزیون- البته بنگاه بزرگى است- مراقبت کنید که یک اشخاص متعهد باشند به اسلام و معتقد به جمهورى اسلامى باشند و بدانند که جمهورى اسلامى یعنى چه. محتوایش باید اسلامى  باشد. باید آنها را در رأس کارها قرار بدهید در سرتاسر ایران. در همه جا و برنامه هایتان- آنهایى که گفتنى است- گویندگانى پیدا بکنید. و خیلى ها حاضرند که بیایند آنجا صحبت بکنند. از اشخاص فاضل و دانشمند، از علما و اشخاص متنور الفکر، اشخاص هر طبقه اى بیایند صحبت بکنند و از آنها استفاده بکنید. و باید هم این کار بشود.»

بنیانگذار جمهوری اسلامی در این دیدار به موضوع لزوم مراقبت در پخش فیلم پرداختند و فرمودند:

«و آنى که راجع به دیدنیهاست و فیلمهاست توجه کنید که فیلمها یک فیلمهاى انحرافى نباشد. فیلمهایى نباشد که مثلًا فرض کنید یک منظره هایى که سابقاً بود، و انحرافات براى جوانهاى ما ایجاد مى کرد .... حتى آنى که براى بچه ها نمایش داده مى شود، باید یک جورى باشد که این بچه از اول یک طورى بار بیاید که مستقل باشد در فکر. مستقیم باشد و متعهد بار بیاید. و همین طور فیلمهاى بالاتر باید خیلى توجه به آن بشود که رسیدگى بکنید، نظارت بکنید. نگذارید دست اشخاصى که متعهد نیستند. اگر پیدا شدند اشخاص، باید به آنها حالى کنید. اگر نمى شوند تصفیه کنید. و این امر یک امر ضرورى و لازم است.»

امام راحل در پایان سخنانشان خطاب به شورای 5 نفره صدا و سیما  بیان داشتند:

«در هر صورت یکى از وظایف رادیو تلویزیون این است که مسائل را آن طورى که هست، پخش بکنند، اختیار را دست اشخاصى که مى خواهند مسائل را کج و معوج عرضه بکنند، اختیار را دست آنها نباید آقایان بدهند و باید درست توجه کنند. و رادیو تلویزیون سرتاسر مملکت را همچو کنند که همه اش محتوا؛ محتواى اسلامى، موافق مصالح کشور، موافق مصالح اسلام. امروزى که ما با یک همچو قدرت بزرگى مواجه هستیم، و آنها پى توطئه ها مى گردند، از خارج، از داخل، حالا مبادا یک وقت ملت ما غفلت از این دشمن عظیم بکند. از این دشمن شیطان بکند. و مشغول بشود به این کارهایى که در یک وقت فرصت هم مى شود این کارها را بکنید. در یک همچو موقعیتى که ما هستیم هر ندایى که بر خلاف پیدا بشود، هر ندایى که موجب تضعیف بشود، این ندا از کفر است. و این ندا از زندقه است. و باید ملت ما توجه به آن داشته باشد. خداوند همه شما را موفق کند که حالا که این دستگاه در شوراى شما هست، به خوبى انجام وظیفه بدهید. و همه برنامه هاتان را رسیدگى کنید که از چیزهایى که بر خلاف اسلام است، بر خلاف مصالح اسلام است اجتناب بشود.

و السلام علیکم و رحمة اللَّه

(صحیفه امام، ج 11، ص: 195-203)                        

. انتهای پیام /*