حضرت امام خمینی (س) به صیانت و مراقبت از بیت المال و وجوه شرعی مردم بسیار حساس بودند تا جایی که برای هزینه یک تلفن هم مراقب بودند که از محل بیت المال هزینه نامناسب نشود. نمونه ای از این توجه را با هم می خوانیم:


حکم به اعضای دفتر امام

زمان: 31 خرداد 1362/ 9 رمضان 1403

موضوع: مجاز نبودن افراد غیر مسئول در پاسخ به سؤالات شرعی (در دفتر امام خمینی)- صرفه‏ جویی در استفاده از تلفن‏

مخاطب: اعضای دفتر امام خمینی‏

بسمه تعالی‏

1- تاکید می‏ شود که اشخاصی که در دفتر هستند حق جواب مسائل شرعیه را ندارند؛ چه شفاهاً و چه کتباً و چه با تلفن، مگر آقایان: رسولی و صانعی و توسلی. این آقایان هم در مسائل غیر واضح مراجعه نمایند به رساله، پس از آن جواب دهند. و اگر آقایان مذکور کسی را که با مسائل شرعیه آشنا است و جواب بدون مراجعه نمی‏ دهد، تعیین نمایند مانع ندارد.

2- حتی المقدور سعی کنید در تلفن افراط نشود؛ چون با سهم مبارک امام تأمین می‏ شود.

روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

(صحیفه امام، ج‏17، ص: 504)

. انتهای پیام /*