عطیه فلاح زادهناگفته پیداست که دست یابی به استقلال از اهداف اولیه انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است؛ از لزومات اولیه رسیدن به هدف مورد نظرکسب خودکفایی در همه امور است که بعد از نائل شدن به آن، حمایت از این خودکفایی از جانب مردم و مسئولین حرف اول را در پیشبرد اهداف و ثبات نتایج آن می زند. تولید ملی در دیدگاه امام(س) دو رکن اساسی دارد یک رکن اختصاص به ملت و رکن دوم به دولت اختصاص می یابد، رکن مربوط به ملت بیشتر جنبه معنوی و برخورد مناسب در مقابل امور به ویژه در مواقع بحرانی و سختی هاست و رکن مربوط به دولت حمایت از متخصصان و برخورد با ورود کالاهای غربی است.

آنچنان که خداوند در آیات قرآن نیز به لزوم استقلال ملت های اسلامی اشاره کرده و فرموده است «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا (نساء، قسمتی از آیه 141) طبعا توجه به خودکفایی اقتصادی و حمایت از آن و در نتیجه حصول استقلال همواره مد نظرحضرت امام خمینی(س) به عنوان رهبر جامعه اسلامی و مقتدا و الگوی مسلمانان در سراسرجهان بوده است.

در اندیشه امام از جمله تؤطئه های دشمنان، غرب زده و شرق زده نمودن کشورهاست به طوری که فرهنگ و قدرت خود را به هیچ بگیرند و وابستگی به یکی از این دو قطب را از فرائض غیرقابل اجتناب بدانند؛ و این پوچی و تهی مغزی مصنوعی باعث شده در هیچ امری به فکر و دانش خود اتکا نکنند و این گونه با کشورهای استعمارزده برخوردکردند که حتی اگرهم از فرهنگ، ادب، صنعت و ابتکار بهره ای داشتند، نویسندگان و گویندگان غرب و شرق زده ی بی فرهنگ آنها را به باد سخره و انتقاد می گرفتند و فکر و قدرت بومی آنها را سرکوب می نمودند و آداب خود را هرچند مبتذل به خورد مردم می دادند.

در رسیدن به استقلال و مبارزه همه جانبه با مستکبرین درک و اعتقاد به این جمله که «ما می توانیم» از اهمیت ویژه ای برخوردار است امام در این زمینه می فرماید: «آنهایی که این صنعت های بزرگ را درست کردند، آنها هم انسان‏های یک سر و دو گوشی هستند که مثل سایر انسان‏هایند؛ منتها قبل از ما بیدار شدند و ما را خواب کردند، قبل از اینکه ما بیدار شویم آنها بیدار شدند و همّ خودشان را صرف این کردند که با ایادی خودمستقیماً یا به طور غیر مستقیم ما را غافل کنند، ما را خواب کنند و به ما تزریق کنند به اینکه شما نمی توانید... یک صنعتی داشته باشید.» (صحیفه امام، ج13، صفحه 534)

مهم ترین عامل در کسب خودکفایی، بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعان و مکتشفان و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده اند، در وصیت نامه امام خمینی(س) آمده است: «بر دولتها و دست‏اندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسلهاى آینده که از متخصصین خود قدردانى کنند و آنان را با کمکهاى مادى و معنوى تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهاى مصرف‏ساز و خانه برانداز جلوگیرى نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند.» (همان، ج21، ص417)

تعبیر زیبای حضرت امام(س) از کالاهای مصرفی وارداتی به «خانه‌برانداز» ما را به این نکته متوجه می سازد که در راستای رسیدن به اهداف عالیه ی کشور حتی به قیمت پاگذاشتن روی خواسته ها و علایق شخصی به حمایت از تولیدات، سرمایه و اندیشه ی داخلی بپردازیم تا کشور خود را در آینده ای نه چندان دور به ابرتولیدکننده ای درسطح جهان تبدیل کنیم.

حضرت امام در یکی از سخنرانی های خود بیان نمودند: «بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروى کم ندارد و اگر خودىِ خود را بیابد و یأس را از خود دور کند و چشمداشت به غیر خود نداشته باشد، در دراز مدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد. و آنچه انسانهاى شبیه به اینان به آن رسیده‏اند شما هم خواهید رسید به شرط اتکال به خداوند تعالى و اتکا به نفس، و قطع وابستگى به دیگران و تحمل سختیها براى رسیدن به زندگى شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه اجانب.» (صحیفه امام، ج‏21، ص: 417)

در نهایت اینکه در دیدگاه امام خمینی(س) محاصره اقتصادی و مشکلات پیرامون آن یک هدیه است برای ملتی که از این فرصت برای بازسازی اقتصادی خویش بهره می جوید و بطور طبیعی مشکلاتی را تا رسیدن به نقطه مطلوب و سپس ایده آل تحمل می کند و می فرماید « مادامى که بخواهیم مستقل باشیم و زیر بار وابستگى نرویم، باید تحمل این مشکلات و قدرت مبارزه با آن را پیدا کنیم.» (صحیفه امام، ج‏17، ص: 244)

. انتهای پیام /*