نظام جمهوری اسلام ایران یکی از بزرگترین قربانیان ترور و تروریسم در تاریخ معاصر جهان بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شمار زیادی از صدیقترین و پاکترین یاران امام خمینی (س)، بر اثر ترورهای ناجوانمردانه به شهادت رسیدند و از این رو بررسی نظر امام خمینی درباره این پدیده، راهگشا به نظر می رسد.

با نگاهی اجمالی به بیانات امام خمینی (س) درباره ترور، به راحتی می توان فهمید که امام خمینی (س)، نظری بسیار منفی درباره این پدیده داشته اند. به روشنی مشخص است که هر جایی امام از ترور و تروریسم صحبت کرده اند، لحن ایشان حاکی از نفرت و بیزاری از این پدیده است. امام خمینی (س)، به صراحت، ترور و اقدامات تروریستی را رفتاری غیر انسانی معرفی می کنند. از نظر ایشان، ترور، اقدامی غیر انسانی و در عین حال بسیار ناجوانمردانه است.

«تروریستها نمی توانند شخصیت انسانی مردان اسلام را ترور کنند... اینان که شکست و مرگ خود را لمس نموده و با این رفتار غیر انسانی می‏ خواهند انتقام بگیرند. (صحیفه امام؛ ج ‏7، ص 179))

دست زدن به اقدامات تروریستی، نشانه بی عقلی و حماقت مرتکبین آنهاست. 

«حالا شخصیتها را ترور می‏ کنند. خیال می‏ کنند، در عین حالی که دیدند که یک شخصیتی را که ترور می‏ کنند سرتاسر ایران تظاهر می‏ کنند و قویتر می‏ شوند، مع ذلک از بی عقلی شان باز این کار را انجام می دهند.» (صحیفه امام؛ ج‏ 11، ص 350)

 از نظر امام، دلیل اینکه بعضی ها به اقدامات تروریستی دست می زنند، این است که آنان منطق ندارند.

«دلیل عجز شماست که در سیاهی شب، متفکران ما را می ‏کشید. برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید که صحبت می‏ کردید؛ مباحثه می ‏کردید. لکن منطق ندارید، منطق شما ترور است‏... !» (صحیفه امام؛ ج ‏7، ص 183)

 شکست خوردگان و افرادی که در برابر منطق، احساس ضعف و شکست می کنند، به علت نداشتن پایگاه مردمی، به اقدامات تروریستی دست می زنند.

«اینان که شکست و مرگ خود را لمس نموده و با این رفتار غیر انسانی می‏ خواهند انتقام بگیرند یا به خیال خام خود مجاهدین در اسلام را بترسانند، بد گمان کرده‏ اند.» (صحیفه امام؛ ج ‏7، ص 179)

امام (س) می فرمایند:

« گمان نکنید که اینها از روی قدرت یک همچو کارهایی را انجام می‏ دهند، یک بمب در یک جا منفجر کردن، یک بچه دوازده ساله هم می ‏تواند او را بگیرد یک جایی بگذارد و خود او منفجر بشود. این قدرتی نیست، این کمال ضعف است‏.» (صحیفه امام؛ ج‏ 15، ص 139)

از منظر ایشان، نه تنها افراد، بلکه دولتهایی هم که احساس ضعف می کنند، به ترور پناه می برند.

«امروز استکبار شرق و غرب چون از رویارویی مستقیم با جهان اسلام عاجز مانده است، راه ترور و از میان بردن شخصیتهای دینی و سیاسی را از یک طرف و نفوذ و گسترش فرهنگ اسلام امریکایی را از طرف دیگر به آزمایش گذاشته‏ اند.» (صحیفه امام؛ ج ‏21، ص 120)

از سوی دیگر، ایشان تروریست ها را افرادی می دانند که از درک مسیر صحیح عاجز گشته اند. بنابراین به مکتب انحرافی است ترور متوسل شده اند.

«امریکا بد گمان کرده است که با کشتن و با ترور می‏ تواند کاری انجام بدهد. کمونیستهای ساختگی ‏... مکتبهای انحرافی، ریشه‏ های گندیده رژیم سابق بد خیال کرده‏ اند که می‏ توانند با ترور جلو احساسات ملت ما را بگیرند.» (صحیفه امام؛ ج‏ 7، ص 191)

بنابراین، نه تنها ترور مساوی با غارت، فساد و چپاولگری است، بلکه قدرتهای شیطانی و یا افراد فاسد سرسپرده و یا جاهلان بی اراده، از این شیوه ها برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.

ترور نشان دهنده این است که فرد از ندای فطرت و عقل خود دور شده و رو به سوی فساد و مکاتب انحرافی آورده است؛ و اراده خود را ازدست داده و به وادی جهالت افتاده است. از این رو دین اسلام ترور را باطل می داند و ترور در نقطه مقابل منطق اسلام قرار دارد.

«اگر منطق داشتید که صحبت می‏ کردید؛ مباحثه می ‏کردید. لکن منطق ندارید، منطق شما ترور است! منطق اسلام ترور را باطل می ‏داند. اسلام منطق دارد؛ لکن با ترور شخصیتهای بزرگ ما، شخصهای بزرگ ما، اسلام ما تأیید می ‏شود.» (صحیفه امام؛ ج 7، ص 183)

  رهبر معظم انقلاب می فرمایند:

فشارهائی که در طول این سی و سه سال بر ایران اسلامی، بر جمهوری اسلامی وارد شد، شاید بشود گفت علت اصلی همین بود که نگذارند یک الگو در مقابل چشم مردم مسلمان منطقه به وجود بیاید؛ چون بدون الگو، حرکتها دشوار است؛ با وجود الگو، حرکتها آسان است. وقتی یک ملتی الگو شد، یک حرکتی الگو شد، تشویق می کند، استعدادها را به حرکت درمی‌ آورد. می خواستند این نشود.
تحریم می کنند، برای اینکه به خیال خودشان کشور را از لحاظ اقتصادی ضعیف کنند، تا دیگران نگاه کنند، بگویند اسلام ملت را از لحاظ اقتصادی به عقب می راند. دانشمند را ترور می کنند تا حرکت علمی را متوقف کنند، تا ملت ایران نتواند حرکت عظیم و پیشرفته‌ علمیِ خودش را که به برکت اسلام و انقلاب است، روی دست بگیرد و به دنیا نشان بدهد، به امت اسلامی نشان بدهد. تهمت می زنند به اختناق، به ضدیت با حقوق بشر و از این قبیل چیزها متهم می کنند، برای اینکه افکار عمومی دنیا را برگردانند؛ لیکن با وجود همه‌ این تلاشها، این تبلیغات، این خباثتها، انقلاب درخشید و دارد می درخشد. ( 
گزیده بیانات رهبر انقلاب پیرامون ترور دانشمندان ایرانی)

. انتهای پیام /*