نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی با اشاره به فرصت حضور سران جنبش عدم تعهد در ایران، بر ضرورت الگوسازی از دیپلماسی امام(س) برای ایشان تاکید کرد.

علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه  با پرتال امام خمینی به تبیین کارنامه اجلاس عدم تعهد در ایران و سطح دستیابی ایران به اهداف حضرت امام خمینی (س) در حوزه سیاست خارجی پرداخت.

وی در ابتدای این مصاحبه با اشاره به اینکه دیدگاه های حضرت امام خمینی(س) در حوزه بین الملل فرامرزی و فرازمانی بود، گفت: اندیشه سیاسی امام خمینی(س) عمیق تر از سطح روابط بین المللی است که ما امروز در جنبش عدم تعهد شاهدیم. عمل به نگاه جهان شمول امام(س) نیازمند شناخت دقیق و تدین استراتژی ویژه است.

وی به تبیین سیاست نه شرقی و نه غربی حضرت امام خمینی (س) و میزان ارتباط آن با اهداف جنبش عدم تعهد پرداخت و تصریح کرد: شعار جنبش عدم تعهد عدم وابستگی به جناح های شرق و غرب است که این مهم اگر در مسیر اصلی خود قرار گیرد، مصداق همان آرمان انقلابی مردم ایران خواهد بود.

سلطانیه به تبیین سطح پایبندی اعضای جنبش به اهداف این اجلاس پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران اولین پایبند به اصول نه شرقی و نه غربی است که مصادیق بارز آن در بیانیه روز سه شنبه اجلاس آمده است.

نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش ایران برای فعال ساختن دبیرخانه این اجلاس را یادآور شد و گفت: تصور می کنیم که در 3 سال آینده که به عنوان خدمتگزار این 120 کشور جهان و هماهنگ کننده این جلسات در سازمان های بین المللی هستیم، بتوانیم بهتر و بیشتر، پیاده کننده اصول جنبش عدم تعهد و دیدگاه های عمیق امام راحل باشیم.

وی برگزاری این اجلاس را فرصتی برای الگوسازی از اندیشه های امام خمینی (س) برای سران کشورهای جهان دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته فعالیت های علمی بسیاری داشته و به تکنولوژی ویژه ای دست یافته است در حالی که همچنان بر اصول خود پافشاری می کند و این، خود الگویی بارز از ایران اسلامی است.

. انتهای پیام /*