پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی میزان انطباق قانون بانک داری با فتاوای فقهی امام خمینی (قدس سره) با توجه به مبحث حیله در ربا» تالیف علی بیات به کتابخانه و آرشیو افزوده شد.

. انتهای پیام /*