صبح روز یازدهم آبان ماه سال 1364  على اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت و معاونان، سفرا و کارداران جمهورى اسلامى ایران در کشورهاى عربى و آفریقایى‏ به حضور امام رسیدند. امام در این دیدار توصیه هایی در ارتباط با وضع سفارتخانه ها و روابط خارجی جمهوری اسلامی با دیگر کشورها داشتند. بخشی از بیانات امام در این دیدار را در ادامه خوانید:


«مسأله دیگر هم این است که ما نمى‏ خواهیم در یک کشورى زندگى کنیم که از دنیا منعزل باشد، ایران امروز نمى‏ تواند این طور باشد، بلکه کشورهاى دیگر هم نمى ‏تواند این طور باشد، که در یک جا بنشینند و مرزهایشان را ببندند، این غیر معقول است. امروز دنیا مانند یک عایله و یک شهر است، و یک شهر داراى محله‏ هاى مختلفى است که با هم ارتباط دارند. وقتى دنیا وضعش این طور است ما نباید منعزل باشیم. ما باید با کشورهایى که با ما هستند و ما را اذیت نمى ‏کنند، روابط داشته باشیم و آقایان در این فکر باشند که روابط را تحکیم کنند. البته ما با آنها که بخواهند به ما تعدى کنند، نمى‏ توانیم بسازیم و از اول هم اعلام کردیم، مگر آنها خودشان را اصلاح کنند. و این معنا که گاهى اهل غرض یا جهّال این حرف را مى‏ زنند که ما نباید روابط داشته باشیم، از این باب است که یا نمى‏ فهمند یا غرض دارند؛ زیرا تا انسان، جاهل یا مخالف با اصل نظام نباشد، نمى ‏تواند بگوید یک نظام باید از دنیا منعزل باشد. بنا بر این، اگر زمزمه ‏اى مى‏ شود آنها را نباید به حساب آورد، زیرا آنها غرض سیاسى دارند، و الّا آدم عاقلى که توجه به مسائل دارد مى‏ داند اسلام، وضعش چگونه است. و اسلام یک نظام اجتماعى و حکومتى است و مى‏ خواهد با همه عالم روابط داشته باشد. و در زمان صدر اسلام هم که خود رسول اللَّه به اطراف، سفیر مى ‏فرستادند این حرف را نمى‏ زدند. در هر صورت ما باید روابط داشته باشیم، آنها که غرض ندارند، ما هم با آنها غرض نداریم، کم کم باید روابط حسنه بشود.

من امیدوارم این عمل را انجام دهید و دولت هم موفق باشد، منتها نباید تحت سلطه خارجى باشیم، نباید آنها دخالت در امور ما بکنند و نباید به ما خط بدهند. بنا بر این، اشخاصى که گاهى مطالبى گفته ‏اند و متوجه به مطالب هستند، مى‏ خواهند جمهورى اسلامى را به هم بزنند. و ما از اول گفتیم مى‏ خواهیم انقلابمان را صادر کنیم. صدور انقلاب به لشکرکشى نیست، بلکه مى‏ خواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم که یکى از آن مراکز، وزارت امور خارجه است که باید مسائل ایران و اسلام و گرفتاری هایى که ایران از شرق و غرب داشته است، به دنیا برساند و به دنیا بگوید که مى‏ خواهیم این گونه عمل کنیم و روابط حسنه داشته باشیم، و الّا آنهایى که مى‏ خواهند ما را به تباهى بکشند، ما اصلًا میل نداریم با آنها روابط داشته باشیم، مگر اصلاح بشوند.» (صحیفه امام، ج‏19، ص: 412-414)

. انتهای پیام /*