یک اسفند ۵۷، تنها ۸ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن، رادیکالیزم خشن با حمله به پادگان ارتش در مهاباد و دزدی تانک ها و انبوهی از اسلحه های سبک و سنگین برای آغاز یک جنگ داخلی پرهزینه رخ می نماید.

آنچه که در پی می آید، گزارش چمران است از کردستان در روزهای پس از پیروزی انقلاب که بعدها در قالب کتابی با عنوان کردستان انتشار یافت. او درباره حمله به پادگان ارتش در مهاباد، به شهادت رساندن نیروهای نظامی و غارت اسلحه های سبک و سنگین از سوی آشوبگران و واکنش های سیاسی به آن، با لحنی به غایت گلایه آمیز و دردمندانه، چنین می نویسد:

توطئه ها در کردستان، فورا بعد از پیروزی انقلاب شروع می شود، زیرا دشمن از قبل این نقاط ضعف را می دانست و طراحی قبلی کرده بود و به سادگی برنامه های شوم خود را در کردستان پیاده کرد.
به محض پیروزی انقلاب، آشوب در کردستان شروع می شود و در تاریخ ۱ / ۱۲ / ۵۷ یعنی فقط ۸ روز بعد از پیروزی انقلاب، توطئه گران پادگان ارتشی مهاباد را محاصره می کنند و در همان روز داریوش فروهر و بعضی مسئولین دیگر دولتی برای مذاکره و جستجوی راه حل های مناسب به مهاباد آمده بودند و از داخل پادگان حتی یک گلوله هم به سمت خارج شلیک نمی شود، ولی توطئه گران عده ای از افسران و سربازان را می کشند یا مجروح می کنند و یا به زندان می اندازند و همه اسلحه پادگان را به غارت می برند که بین آنها ۱۸ تانک و ۳۶ توپ سنگین و هزارها قطعه سلاح بود، و بعد همه پادگان را آتش می زنند! و در این جنایت بزرگ همه مدعیان رهبری کُرد دخالت و مسئولیت مستقیم داشتند و به همان دلیل که هنوز هم اسلحه دزدیده شده در دست آنها و اتباع آنها است.

در کردستان، در مناظره های گوناگون، از رهبران حزبی آنها سوال کرده ام که چرا شما به پادگان مهاباد حمله کردید؟ به چه دلیل اسلحه ارتش را که متعلق به بیت المال ملت است دزدیدی؟ و به چه گناهی عده ای را به گلوله بستید و شکنجه کردید و به زندان کشیدید؟ و به چه منظور این پادگان را که ملک ملت است آتش زدید؟ از هیچ یک تا به حال جواب قانع کننده ای نشنیده ام!

شما به ارتش انقلاب و به ارتش امام خمینی و به ارتش ملت حمله کردید! و این همان معنی و مفهوم ضد انقلاب است؛ کسی که در دوران شاه سکوت می کند و یا با شاه همکاری می کند و در زمان انقلاب، به ارتش و به ارتش انقلاب و به ارتش جمهوری اسلامی حمله مسلحانه می کند و می کُشد و می سوزاند و به یغما می برد! و این خیانت به انقلاب و جنایتی بزرگ نسبت به ملت ایران است.

. انتهای پیام /*