مصاحبه با خبرنگاران خارجی درباره فرار شاه

فرار شاه

مصاحبه با خبرنگاران خارجی درباره فرار شاه

ملت ما باید بداند که مجرد رفتن شاه، پیروزی نیست بلکه طلیعه پیروزی است.

یکشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۵
پیام به خبرگزاریهای خارجی درباره فرار شاه

فرار شاه

پیام به خبرگزاریهای خارجی درباره فرار شاه

خروج شاه از ایران اولین مرحله پایان یافتن سلطه جنایت بار پنجاه ساله رژیم پهلوی می ‏باشد، که به دنبال مبارزات قهرمانانه ملت ایران صورت گرفته است.

یکشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۷
هم صدایی با ملت ایران

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

هم صدایی با ملت ایران

تکلیف حالای ما که اینجا هستیم، من و شما که در خارج از کشور هستیم، هر جا هستیم، در هر جا، تکلیف ما چیست... آن این است که هر کدام در هر جا هستید تبلیغ کنید مطلب خودتان را… این کمک را به آنها بکنید که با صحبت کردن بتوانید مطبوعات را توجه به این سیر بدهید؛ مجلات را، مطبوعات را [متوجه بکنید]؛ آنها هم پی حرف تازه می ‏گردند. پیدا بکنید، همه روزه اخبار را [در] دسترس آنها بگذارید...

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۶
موج حمایت ایجاد کنید

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

موج حمایت ایجاد کنید

در هر صورت، شما مسائلتان را به این خارجیها طرح کنید... صحبت بکنید برایشان؛ بگویید برایشان؛ صحبت کنید. چند نفر را جمع کنید، کم کم زیاد می‏ شود؛ یک واعظ و خطیب می‏ شوید؛ برایشان بگویید مسائل ایران را؛ وقتی گفتید، یک موج در اینجا پیدا می‏ شود؛ وقتی یک موج پیدا شد، مجله‏ نویسها نمی ‏توانند بر خلافشان عمل کنند؛ خودِ اینها مقابلشان می‏ ایستند.

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۲
لزوم تبلیغات در جهت قیام همه جانبه مردم ایران‏

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

لزوم تبلیغات در جهت قیام همه جانبه مردم ایران‏

تبلیغ کنید آقا، شما الآن موظفید که همان طوری که ایرانی‏ ها دارند خون می‏ دهند، لا اقل شما کلام بدهید، لا اقل شما تبلیغات بکنید... می‏ توانید بنویسید در مطبوعات این جاها؛ هرجا که هستید منعکس کنید...

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۷
یاری انقلابیون و افشاگری بر ضد طاغوتیان‏

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

یاری انقلابیون و افشاگری بر ضد طاغوتیان‏

و ما که در اینجا هستیم و آرام هستیم نباید فراموش کنیم آنها را. ما باید به آن اندازه‏ ای که می ‏توانیم، به آنها کمک بکنیم. با قلم می‏ توانیم با قلم کمک کنیم...

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۱
کمک به نهضت، تکلیف همگانی

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

کمک به نهضت، تکلیف همگانی

ما مکلفیم به اینکه خدمت کنیم به این مردم، به این بیچاره ‏ها، به این جوانْ مرده ‏ها. ما انسانیم، باید خدمت کنیم. و خدمت به آنها یعنی خدمت به خودمان است؛ یعنی در این منافعی که ایرانی دارد مشترکیم، همه‏ مان شریکیم.

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۷
حمایت همگانی از قیام ملت‏

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

حمایت همگانی از قیام ملت‏

مملکت ما امروز قیام کرده است، و این قیامْ قیامی است که همه موظفیم دنبالش برویم. یعنی از منی که طلبه هستم تا شمایی که محصل هستید...

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۲
همه مسئول می‏ شویم برای این ملت

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

همه مسئول می‏ شویم برای این ملت

ما موظفیم که با آنها هر اندازه‏ ای می‏ توانیم [همراهی کنیم‏]، هر کس به اندازه قدرت خودش.

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۴
وظیفه ما در خارج، کمک به نهضت‏

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

وظیفه ما در خارج، کمک به نهضت‏

الآن مملکت ایران به ما صاحبِ دیْن شده. ما دیْن داریم الآن به آنها؛ مدیونشان هستیم. برای اینکه آنها راجع به مصالح اسلام و راجع به مصالح ملت دارند فداکاری می‏ کنند؛ ما هم جزء ملت هستیم، ما هم از ملت ایران هستیم.

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۷
ملت انقلابی - ایران انقلابی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

ملت انقلابی - ایران انقلابی‏

الآن این مملکت ایران یک مملکت انقلابی [است‏] و مردم شده ‏اند یک مردم انقلابی؛ و این مردم انقلابی را به این چیزها نمی ‏شود ساکت کرد.

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۲
هم صدایی در ایران‏

قیام همگانی با اراده خدایی

هم صدایی در ایران‏

ما نداشتیم یکوقتی که ایران در یک مطلبی، این طور اتفاق کلمه داشته باشند.

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۵
استقلال، آزادی، سرنگونی پهلوی، از آرمانهای مردمی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

استقلال، آزادی، سرنگونی پهلوی، از آرمانهای مردمی‏

یک همچو قیامی سابقه ندارد در تاریخ که تمام قشرها رو به یک جهت باشند، همه یک مطلب را خواهش داشته باشند

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۱
قیامی فراگیر و همگانی در راه اسلام‏

قیام همگانی با اراده خدایی

قیامی فراگیر و همگانی در راه اسلام‏

ملت ایران امروز برای همین معنی که اسلام را زنده کند، و احکام اسلام را زنده کند، قیام کرده است

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۵
ایران، مملکتی انقلابی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

ایران، مملکتی انقلابی‏

الآن مملکت ایران یک مملکت انقلابی شده است... حکومت سرنیزه است در ایران. حکومتْ حکومت سرنیزه است و مردم هم به حکومت سرنیزه تن ندادند

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۰
ملت، مخالف با اصل سلطنت‏

قیام همگانی با اراده خدایی

ملت، مخالف با اصل سلطنت‏

ملت ما الآن یک ملت بیداری است که همه قشرهایش قیام کرده ‏اند به ضدسلطنت این خاندان و اصل سلطنت

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۹
لزوم رفع اختلافهای جزئی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

لزوم رفع اختلافهای جزئی‏

ما همه باید دست به هم بدهیم، آنکه دشمن همه است، او را از بین ببریم.

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۷
افکار عمومی دنیا متوجه ایران‏

قیام همگانی با اراده خدایی

افکار عمومی دنیا متوجه ایران‏

ما الآن متوجه کردیم تمام افکار عمومی دنیا را به ایران.

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۷
ایران در دست ایرانی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

ایران در دست ایرانی‏

ما حرفمان از اول تا حالا این بوده است که ما یک مملکتی داریم برای خودمان می‏ خواهیم... ما سرپرست لازم نداریم.

شنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۸
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 1

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 1

اگر از استادان و دبیران و سران قوم، انحرافی از مقاصد ملی و دینی که سرنگونی رژیم پوسیده در رأس آن است دیدید، شدیداً اعتراض کنید و راه ملت را که راه خداست به آنان پیشنهاد کنید

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۷
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 2

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 2

طلاب علوم دینی و دانشجویان با هم روابط دوستانه و فعالانه داشته باشند

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۱
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 3

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 3

شما ای طبقه جوان ارتش، بپاخیزید و کشور خود را از زبونی و ذلت نجات دهید، و دست غارتگران را کوتاه کنید

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۷
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 4

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 4

بسیار هوشمندانه به مسائل روز نظر کنید

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۷
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 5

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 5

شعارهای اسلامی خود را هر چه بیشتر گسترش دهید، و اتکال به خدای تعالی نموده و مطمئن باشید پیروزمندانه به حقوق حقه خود می‏ رسید

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۰
امام، تبلیغات و رسانه

امام، تبلیغات و رسانه

امام، تبلیغات و رسانه

مطبوعات، سینما، تلویزیون، رادیو، مجله‏ ها، همۀ اینها، برای خدمت به یک کشور است. اینها باید در خدمت باشند، نه اینکه هر کس پا شود یک مجله‏ ای درست کند، هر چه دلش بخواهد در آن باشد و هر عکسی بهتر مشتری داشته باشد توی آن بیندازد. عکسهای مهیِّج، عکسهای مهوِّع در آن بیندازد که مشتری‏هایش زیاد بشود! آن وقت اسمش "مطبوعات" است و، عرض می‏ کنم، صاحب قلم است و آزادی هم می‏ خواهد! باید دید تو چه می‏ کنی. چه خدمتی داری به این مملکت می‏ کنی. با قلمت داری چه می‏ کنی. با قلمت بچه‏ های ما را داری به باد فنا می‏ دهی، یا تربیت می‏ کنی.

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۸
اصلاح رسانه

امام، تبلیغات و رسانه

اصلاح رسانه

اصلاح این دستگاهها اصلاح جامعه است. و فساد اگر در این دستگاهها واقع بشود، فساد جامعه است. مسئولیت بسیار بزرگ است، مسئولیت شماها بسیار بزرگ است، خصوصاً شماهایی که به زبانهای مختلف دنیا پخش می‏ کنید مسائل را. می‏ توانید که مسائلی را که خارج پخش می‏کنید طوری باشد که به این نهضت، به اسلام، به کشور خدمت بکند. و می‏ شود هم خدای نخواسته یک مسائلی باشد که در خارج که منعکس بشود، اسلام را یک جور دیگری، نهضت را یک جور دیگری، تعبیر بکند.

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۵
نقش رسانه در تخریب جامعه

امام، تبلیغات و رسانه

نقش رسانه در تخریب جامعه

ضررهای رسانه‏ های گروهی از خرابیهای توپ و تانکها و سلاحهای مخرب بالاتر و بدتر است چه که ضررهای سلاحها گذراست، و ضررهای فرهنگی باقی و به نسلهای بعد انتقال پیدا می‏ کند. چنانچه دیدید و می‏ بینید.

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۲
مسئولیت صدا و سیما

امام، تبلیغات و رسانه

مسئولیت صدا و سیما

این دستگاه صدا و سیما امروز وضعی دارد که مسئولیت شما آقایان را خیلی زیاد می‏ کند. سابق تبلیغات عبارت از این بود که اهل منبر یا علما در همان محل محدودی که داشتند، در مسجدی که داشتند می‏ رفتند و برای یک چند نفری یا یک عده ‏ای صحبت می‏ کردند و ارشاد می‏ کردند. امروز این دستگاه در همه کشور پهن شده است و از رادیو گمان ندارم که قشری باشند که محروم باشند. همه گوش می‏ کنند، حتی آنهایی که در صحرا دارند زراعت می‏ کنند، رادیو هم گوش می‏ کنند و سیما راهم همان طوری که گفتید توسعه اش زیاد شده است و علاوه بر این، این دستگاه خصوصاً رادیو در خارج از کشور بسیار گسترده است. بناءً علیه می‏تواند این دستگاه با اندک انحرافی میلیونها مردم را منحرف کند و بااندک اشتباهی میلیونها مردم را به اشتباه بیندازد، و می‏ تواند که چنانچه ان‏شاءاللّه‏ صددرصد در راه ارشاد و در راه اسلام شد، میلیونها جمعیت را، صدها میلیون جمعیت را هدایت کند. بنابراین، یک دستگاهی است این که نباید ما این را کم بشمریم. دستگاهی است که با صحت او بسیاری از مردم در داخل و خارج صحیح می‏ شوند و با فساد او فاسد می‏ شوند.

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۲
امام، تبلیغات و رسانه

امام، تبلیغات و رسانه

امام، تبلیغات و رسانه

اهمیت انتشارات، مثل اهمیت خونهایی است که در جبهه‏ ها ریخته می‏شود. و مِدادُ الْعُلَماءِ اَفْضَلُ مِنْ دِماءِ الشُّهَداء برای اینکه، دماء شهدا گرچه بسیار ارزشمند است و سازنده، لکن قلمها بیشتر می‏ تواند سازنده باشد. و شهدا را، قلمها می‏ سازند و شهیدپرور هستند قلمها. لهذا این عمل [را] که شما دارید، باید ارزشش را توجه کنید و مسئولیتش را. و عمل هرچه ارزش بیشتر داشته باشد، مسئولیتش هم بزرگتر است.

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۸
رسانه های گروهی

امام، تبلیغات و رسانه

رسانه های گروهی

خواهرها و برادرهای ما باید بدانند که عهده ‏دار چه خدمتی هستند. چنانچه مطبوعات اصلاح بشود، رسانه‏ های گروهی اصلاح بشود، یک جامعه اصلاح می‏ شود. اگر مطبوعات جوانها را نکشاند به طرف فحشا و ببرد طرف صراط مستقیم، مراکز فحشا هم برچیده می‏ شود.

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۰
صفحه 9 از 11 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >