روز تربیت بدنی

روز تربیت بدنی

همان طوری که با ورزش قوّت جسمانی خودتان را تقویت می کنید،‏‎ ‎‏قوای روحانی تان را هم تهیه و تقویت کنید...

پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۷
اربعین حسینی و شکوفایی نهضت اسلامی ایران

اربعین حسینی و شکوفایی نهضت اسلامی ایران

قیام جهانی سالار شهیدان، حسین بن علی (علیه السلام) هرگز یک حرکت اعتراضی محدود به زمان و مکان نیست، بلکه معرّفی کامل برای مدل فکری-فرهنگی مکتب اسلام است. ضرورت اقامه حق و عدل و ستیز بی امان با سردمداران ظلم و جور از عمیق ترین تعالیم دین آسمانی اسلام و مکتب قرآن می باشد که...

پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰
هر روز با امام / ۲۵ مهر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۵ مهر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۴۸
امام خمینی و احیای تفکر فقر ستیزی و عدالتخواهی اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری

امام خمینی و احیای تفکر فقر ستیزی و عدالتخواهی اسلامی

این مقاله، پس از بررسی موانع فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی از نظر امام خمینی و هشدارهایی که ایشان در این زمینه می دهند به سیره عملی آن حضرت در فقرستیزی اشاره می شود و با توجه دادن به این نکته که روح بلند و خداجوی امام ایجاب می کرد هرگز از خود سخن نگویند و همواره دیگران را به عنوان اسوه و الگوی عملی معرفی نمایند، پیشنهاد می شود برای ثبت سیرۀ عملی آن حضرت نیز اقدامات موثری صورت گیرد. ‏ ‏‏مقاله، با یادآوری خدمات ارزنده امام خمینی در زمینۀ احیای اصطلاحات اسلامی و خودی مربوط به فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی و اشارات دیگری به این انطباق پایان می یابد.

پنجشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۷:۰
حریم امام 391 صفحه1
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۵
حریم امام 391 صفحه2
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۰
حریم امام 391 صفحه3
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۵
حریم امام 391 صفحه4
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۰
حریم امام 391 صفحه5
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۵
حریم امام 391 صفحه6
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۰
حریم امام 391 صفحه7
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۵
حریم امام 391 صفحه8
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۰
حریم امام 391 صفحه9
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۵
حریم امام 391 صفحه10
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۵
حریم امام 391 صفحه11
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۰
حریم امام 391 صفحه12
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۵
حریم امام 391 صفحه13
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۰
حریم امام 391 صفحه14
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۵
حریم امام 391 صفحه15
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۰
حریم امام 391 صفحه16
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۵
حریم امام 391 صفحه17
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۰
حریم امام 391 صفحه18
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۵
حریم امام 391 صفحه19
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۳
حریم امام 391 صفحه20
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۰
حریم امام 391 صفحه21
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۵
حریم امام 391 صفحه22
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۰
حریم امام 391 صفحه23
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۵
حریم امام 391 صفحه24
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰
حریم امام 391 صفحه25
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۵
حریم امام 391 صفحه26
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۰
صفحه 2 از 3545 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >