نگاه امام خمینی به سنت های ایرانی به ویژه عید نوروز چگونه بود؟ مثلا هنگام تحویل سال در کنار سفره هفت سین حضور داشتند؟ در هنگام تحویل سال چه می کردند؟

یکی از ویژگی های بارز امام خمینی (ره) پاسداری از برخی سنت ها و نیز برخی سنت شکنی ها بود. جالب آن که در مورد عید نوروز جمع ضدین کرده بودند. به این معنا که لااقل ده سال در هنگام تحویل سال از طریق صدا و سیما با خواندن دعای سال تحویل و عرض تبریک سال نو با ملت ایران سخن می گفتند، که این عمل یعنی پاسداری از سنتی ایرانی در حد عالی و از سویی سنت شکنی محسوب می شد، زیرا بسیاری از روحانیون تنها عید قربان، عید فطر، عید غدیر و میلاد معصومین علیهم السلام را عید می دانستد و از این که یک روحانی نوروز را عید بنامد در شگفت شده و آن را یک سنت شکنی تصور می کردند.

بیشتر ...

سلام. من (مرد) خواهری ناتنی (از مادر یکی) داشته ام که از دنیا رفته است. و تنها ورثه ی او ، من و یک خواهرم می باشد که از پدر مادر یکی هستیم و متوفی از مادر با ما یکی است. تقسیم اموال در بین ما چگونه ...

با سلام و تحیت در رابطه با ارث خواهر و برادر لازم است به مسائل زیر توجه شود: 1. خواهر و برادر در طبقه دوم ارث قرار دارند و مادامی که از طبقه اول (والدین و فرزندان میت) کسی موجود باشد، طبقه دوم ارث نخواهند برد. 2. خواهر و برادرها سه دسته اند: پدر و مادری (ابوینی)؛ مادری (امی): مادر آنها یکی است و پدرها مختلف ؛ پدری (ابی): پدر آنها یکی است ولی مادر آنها جداست. 3. با وجود خواهر و برادر ابوینی، خواهر و برادر ابی از ارث محروم میشود: اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میّت جدا است ارث نمی برد، (رساله توضیح المسائل امام خمینی، مسأله 2742) 4. اگر وارثان میت خواهر و برادر ابوینی یا ابی باشند، سهم برادر دو برابر خواهر میباشد: ... و اگر وارث میّت برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می برد، مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می کنند، هر یک از برادر ها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می برد. (همان، مسأله 2741) ... و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می برد.(همان، مسأله 2742) 5. اگر وارثان میت خواهر و برادر امی باشند، اموال میت به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود: اگر وارث میّت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد (که از پدر با میّت جدا است) همه مال به او می رسد و

بیشتر ...