ضرورت بازخوانی انقلاب های معاصر با انقلاب اسلامی ایران

امام خمینی(ره) به چه منظور توصیه می کنند که انقلاب ایران را با سایر انقلابات مقایسه کنیم؟

امام خمینی(ره) در زمان حیات خود شاهد انقلاب هایی بودند که برخی از آنها اگرچه از جهاتی ثمربخش، از جهاتی دیگر بسیار پرخسارت بوده که اشاره به چند نمونه، خالی از فایده نیست.

بیشتر ...

با سلام اگر یک ساختمان دو طبقه به نام زنی باشد و یک باغ را با پسرش شریک باشد ارث او چگونه تقسیم می شود؟ (بین یک پسر و یک دختر) ایا شوهر هم ارث میبرد؟

بسمه تعالی سلام علیکم و رحمه الله با سلام و تحیت با توجه به مسأله 2770 رساله حضرت امام خمینی(س): اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می برند. و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برند. شوهر یک چهارم اموال همسرش را به ارث می برد. و بر اساس مسأله 2731 که میفرماید: ... اگر [وارث میت] چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می ‏کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. پس ما بقی اموال متوفی سه قسمت می شود؛ یک سهم به دختر ، و دو سهم به پسر میرسد. البته تقسیم ارث باید بعد از پردانت دیون مردمی و شرعی متوفی است. در این مورد خاص که ورثه شوهر و یک دختر و یک پسر است، نصف ماترک متوفی به پسر می رسد، و نصف دیگر بین شوهر و دختر به طور مساوی تقسیم می شود. والسلام علیکم و رحمه الله

بیشتر ...