مرز بین توبه واقعی با توبه نفاق گونه

برای بخشش هواداران گروهک ها، اطمینان چگونه حاصل شود که توبه آن ها واقعی بوده و برای رسیدن به اهداف شوم بعدی نیست؟

توبه در لغت به معنای دست کشیدن از گناه و بازگشتن به راه حق است و به تعبیر دیگر، بازگشت به پشیمانی از گناه است. در قرآن کریم هم «توبه عبد» مطرح است و هم «توبه خدا». یک نکته مهم در این رابطه شرایط پذیرش توبه مثل جهالت و غفلت، عدم تأخیر آن تا زمان مرگ، تصمیم جدی بر ترک گناه، ندامت و...است. جدا از همه مباحثی که ذیل این مقوله میتوان مطرح کرد سوال این است که با توجه به سطوح مختلف رفتارهای مستوجب توبه (حق الناس و حق الله) شرایط پذیرش و درک توبه بعضی افراد خاص را چگونه می توان تشخیص داد؟

بیشتر ...

آیا الکل مورد استفاده در تزریقات، همچنین محصولات دارویی و بهداشتی که در ترکیب آن ها از الکل استفاده شده است، پاک و قابل استفاده است؟ و خرید و فروش آن ها چه حکمی دارد؟

الکل در نگاه فقهی از جهات متعدد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. یک جهت نجس بودن و ملاک و شرایط نجاست آن است. جهت دیگری که وجود دارد آن است که آیا استفاده از آن به طور اعم و خوردن آن به طور اخص جایز است یا خیر؟ موضوع سومی که مطرح می باشد و با دو بحث اخیر نیز مرتبط است مسأله خرید و فروش آن است.

بیشتر ...