آیا می توان نامه امام به گورباچف را با نامه پیامبر اکرم (ص) به قدرت های بزرگ آن روزگاران تطبیق داد؟

اولین اصلی که در موضوع سیاست خارجی چه از حیث کلامی و چه از حیث فقه سیاسی بین شیعه و اهل سنت مشترک می باشد، اصل «دعوت» است. این اصل مبتنی بر چنین اعتقادی است که مسلمین وظیفه دارند به وجه احسن دیگران را به ارزش­های دینی دعوت کنند.

بیشتر ...

ارث زن چگونه تقسیم میشود مابین 1پسر 2 دختر وهمسرش ایا اول به فرزندان میرسد یا اول 1/4 همسر داده میشود

سلام علیکم و رحمه الله اگر زنی فوت کند و ورثه او همسر، یک پسر و دو دختر باشند، در ابتداء یک چهارم اموال او به شوهرش داده میشود، و مابقی اموال چهار قسمت میگردد؛ دو سهم به پسر، و به هر کدام از دخترها یک سهم داده میشود. در رساله توضیح المسائل امام (س) چنین آمده است: اگر زنی‏ بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می ‏برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‏ برند. (توضیح المسائل، ص 446، م 2770) و نیز میفرمایند: و اگر [وارث میت] چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می ‏کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. (همان، ص 439، م 2731) والسلام علیکم و رحمه الله

بیشتر ...