لوازم، ضروریات و شیوه مخالفت از منظر امام

حقوق مخالفین (سیاسی و عقدیتی) در حکومت اسلامی چه موارد و موضوعاتی را در بر می گیرد؟ آیا امام خمینی در این مورد سفارشی داشته اند؟‏

افراد هر جامعه دارای اندیشه ها، تفکرات و تمایلات متفاوتی هستند. در ارتباط بین افراد جامعه با حکومت، گروه های موافق و مخالفی وجود دارند که با برخوردهای متفاوت حکومت روبه رو می شوند. صرف نظر از انگیزه مخالفت ها و چرایی آن ها، نحوه برخورد حکومت با گروه های مخالف در جوامع قابل بررسی است و از برخوردهای ساده و همراه با ملایمت تا برخورد خشن، ضرب و جرح و به دار کشیدن مخالفان را در طول تاریخ شاهد بوده ایم. سؤالی که مطرح است اینکه مخالفان در نظام سیاسی اسلام، از چه جایگاهی برخوردارند؟ و برخورد حاکمان با مخالفان چگونه باید باشد؟

بیشتر ...

آیا الکل مورد استفاده در تزریقات، همچنین محصولات دارویی و بهداشتی که در ترکیب آن ها از الکل استفاده شده است، پاک و قابل استفاده است؟ و خرید و فروش آن ها چه حکمی دارد؟

الکل در نگاه فقهی از جهات متعدد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. یک جهت نجس بودن و ملاک و شرایط نجاست آن است. جهت دیگری که وجود دارد آن است که آیا استفاده از آن به طور اعم و خوردن آن به طور اخص جایز است یا خیر؟ موضوع سومی که مطرح می باشد و با دو بحث اخیر نیز مرتبط است مسأله خرید و فروش آن است.

بیشتر ...