• صفحه اصلی چند رسانه ای
  • عکس
  • فیلم
  • صوت
  • بازدید مجازی
دیدار وزیر علوم و اساتید دانشگاه با امام در قم
دیدار وزیر علوم و اساتید دانشگاه با امام در قم

دیدار وزیر علوم و اساتید دانشگاه با امام در قم

کوشش در راه علم
به مناسبت روز دانشجو

کوشش در راه علم

دیدار امام از یک مدرسه در قم
دیدار امام از یک مدرسه در قم

دیدار امام از یک مدرسه در قم

دیدار وزیر علوم و اساتید دانشگاه با امام در قم

دیدار وزیر علوم و اساتید دانشگاه با امام در قم

دیدار وزیر علوم و اساتید دانشگاه با امام در قم

دیدار امام از یک مدرسه در قم
دیدار امام از یک مدرسه در قم

دیدار امام از یک مدرسه در قم

دیدار مردم با امام در قم پس از آزادی از زندان
دیدار مردم با امام در قم پس از آزادی از زندان

دیدار مردم با امام در قم پس از آزادی از زندان

امام در حال نوازش کودکی در مدرسه علوی
امام در حال نوازش کودکی در مدرسه علوی

امام در حال نوازش کودکی در مدرسه علوی

تور مجازی بیت امام خمینی (ره)

تور مجازی بیت امام خمینی (ره)

زیارت مجازی حرم مطهر امام خمینی (ره)

زیارت مجازی حرم مطهر امام خمینی (ره)

زیارت مجازی حرم مطهر امام خمینی (ره)

تور مجازی جماران

تور مجازی جماران

تور مجازی جماران