خاطرات

 • آثار منتشر شده ای است که به بازخوانى حوادث زندگى امام (س) توسط آشنایان، شاگردان و کسانى که محضر ایشان را درک نموده اند، می پردازد. 

همایش ها

 • مجموعه کتابهای منتشر شده در سمینارها ، کنگره ها و همایش هاست که به ابعاد مختلف سیره نظری و عملی امام (س) پرداخته اند.

پایان نامه ها

 • حاوی اطلاعات کتابشناختی و چکیده پایان نامه های با موضوع امام خمینی (س) می باشد.

مقالات

 • مجموعه مقالات علمی و پژوهشی و فرهنگی با موضوع حضرت امام است.

تقریرات

 • تقریرات متعددى از دروس امام بوسیله شاگردانش نوشته شده که تاکنون تعدادی از آنها چاپ شده است.

وصیتنامه امام

 • ‏‏این وصیتنامه در تاریخ 26/11/61 توسط حضرت امام خمینی ـ سلام الله علیه ـ نگاشته‏‎ ‎‏شد و یک نسخه از آن طی پیامی که در تاریخ‏‎ ‎‏22/4/1362ه . ش. به مناسبت افتتاح اوّلین دوره مجلس‏‎ ‎‏خبرگان صادر فرمودند، نزد خبرگان مردم به امانت گذارده‏ شد.

تالیفات امام (س)

 • ‏‏ دهها کتاب و اثر گرانبهاست که در مباحث اخلاقی، عرفانی، فقهی، اصولی، فلسفى، سیاسى و اجتماعى به زبان فارسی و عربی به قلم ایشان نوشته شده است.‏

صحیفه امام

 • چندین هزار اسناد مکتوب و نسخه های پیاده شده نوارهای بیانات امام خمینی (س) در این‏‎ ‎‏صحیفۀ مبارک گردآوری و منتشر شده است. تنظیم اطلاعات دقیق‏‎ ‎‏شناسنامه ای برای کلیه اسناد و فهرستهای آیات و روایات، اعلام، موضوعی در جلد 22 از ویژگیهای این مجموعه است.

دیوان امام

 • سروده های امام (س) که در قالبهای متنوع و با مضامین عرفانی است در این مجموعه گردآوری و منتشر شده است‏‎.‎

تبیان

 • تبیان مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای امام خمینی(س) با استناد به تألیفات ایشان و صحیفه امام درباره موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.

اسناد مبارزاتی 

 • کتابهای این بخش حاوی اسناد محرمانه، سری و فوق سری رژیم پهلوی درباره امام خمینی(س) و یاران مبارز ایشان است.