گفت‌وگو با شخصیت‌هایی که نام‌شان در صحیفه امام و در دیدارها آمده

قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)

دفتر سوم از آثار موضوعی تبیان

قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)

آنچه که در این مجموعه فراروی پیروان مکتب شهادت گشوده ایم،‏‎ ‎‏سخنان بزرگ مردی است که در اقتدا به سالار شهیدان، خود اسوه ای‏‎ ‎‏کامل بود. مردی که در شب سیاه ستم، مشعل فروزان شهادت برگرفت،‏‎ ‎‏بیرقهای قیام برافراشت، ننگ سکوت و ذلت از دامن مطهر طلایه داران‏‎ ‎‏تشیع سرخ حسینی زدود و دگرباره شعار «احدی الحُسنیین» و «پیروزی‏‎ ‎‏خون بر شمشیر» را در عصر حاکمیت آهن و فولاد، به مستضعفان و‏‎ ‎‏پابرهنگان زمین آموخت و سرانجام نیز به همت دستانی که زنجیرهای‏‎ ‎‏عزا را قرنها بر زمین ننهاده و عشق عاشورا و یاد حادثه خونین کربلا را‏‎ ‎‏نسل اندر نسل با اشک و خون و صداقت در سینه ها نگهداشته بودند،‏‎ ‎‏حکومت یزیدی زمانه را سرنگون ساخت.

آیین انقلاب اسلامی

دفتر نهم از آثار موضوعی تبیان

آیین انقلاب اسلامی

امت اسلامی، هرگاه که جبین مراجع خود را از نور اجتهاد و جهاد فروزان یافته و آن را آیینه حقیقت هستی و ذات حقیقت دیده است، اسلام عدالت ‏خواه و انسان ‏پرور را از زبان و زندگی آنان الهام گرفته و به پیشوایی آنان گرد ملالت و خمودی را از چهره جان زدوده است و به سوی استقرار نظامی از زندگی پیش تاخته است که جز در پناه آن جان بی ‏نهایت رشد یابنده آدمی قرار و آرام نمی‏ یابد. و «امام خمینی» در عصر ما مظهر همان «مرجعیّت» مهجور بود و دیدیم که مردم مسلمان ایران (و به تعبیری جهان اسلام) چون آن را یافتند چگونه در تاریخ شگفتی آفریدند.

گفت‌وگو با اندیش‌مندان و فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

سیر تحول شخصیت پردازی در مستندهای تلویزیونی دفاع مقدس

برگرقته از نشریه حضور

سیر تحول شخصیت پردازی در مستندهای تلویزیونی دفاع مقدس

رویکرد مذهبی و عقیدتی ایران نسبت به جنگ تحمیلی هشت ساله، باعث شکل گیری گونۀ متمایزی به نام فیلم «دفاع مقدس» در عرصه فیلم سازی گردید. فیلم سازان این حوزه بیش از آنکه بخواهند نمایشگر قدرت، خشونت و زشتی های درون جنگ باشند، سعی نمودند تا با بهره گیری از عقاید مذهبی و عرفانی به زیبایی هایی بپردازند که معتقد بودند در درون جنگ وجود دارد. این زیبایی ها همواره به شخصیت های درون جنگ برمی گشت و از همین رو در این فیلمها تاکید برروی انسان هایی است که در طول جنگ به شکوفایی رسیدند و مراتب کمال را طی نمودند.

شکوفایی نمادگرایی در شعر معاصر در پرتو اندیشه و سیره ی حضرت امام خمینی(س)

حسینعلی قبادی

شکوفایی نمادگرایی در شعر معاصر در پرتو اندیشه و سیره ی حضرت امام خمینی(س)

سرچشمه ی زلال ادبیات از عهد اسطوره ها تا کنون، «نمادها» بوده اند. چرا که زینت بخش ترین تصویرهای ادبی، چون تلألؤ نور از خورشید نمادها بر دامن ادبیات نشسته است. در هر عهدی از ادبیات همه ی ملل، آنجا شاهد درخشش و شکوفایی اثر هستیم که با جوهره ی نمادگرایی بیشتری شکل گرفته باشد.

قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)

دفتر سوم از آثار موضوعی تبیان

قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)

آنچه که در این مجموعه فراروی پیروان مکتب شهادت گشوده ایم،‏‎ ‎‏سخنان بزرگ مردی است که در اقتدا به سالار شهیدان، خود اسوه ای‏‎ ‎‏کامل بود. مردی که در شب سیاه ستم، مشعل فروزان شهادت برگرفت،‏‎ ‎‏بیرقهای قیام برافراشت، ننگ سکوت و ذلت از دامن مطهر طلایه داران‏‎ ‎‏تشیع سرخ حسینی زدود و دگرباره شعار «احدی الحُسنیین» و «پیروزی‏‎ ‎‏خون بر شمشیر» را در عصر حاکمیت آهن و فولاد، به مستضعفان و‏‎ ‎‏پابرهنگان زمین آموخت و سرانجام نیز به همت دستانی که زنجیرهای‏‎ ‎‏عزا را قرنها بر زمین ننهاده و عشق عاشورا و یاد حادثه خونین کربلا را‏‎ ‎‏نسل اندر نسل با اشک و خون و صداقت در سینه ها نگهداشته بودند،‏‎ ‎‏حکومت یزیدی زمانه را سرنگون ساخت.

آیین انقلاب اسلامی

دفتر نهم از آثار موضوعی تبیان

آیین انقلاب اسلامی

امت اسلامی، هرگاه که جبین مراجع خود را از نور اجتهاد و جهاد فروزان یافته و آن را آیینه حقیقت هستی و ذات حقیقت دیده است، اسلام عدالت ‏خواه و انسان ‏پرور را از زبان و زندگی آنان الهام گرفته و به پیشوایی آنان گرد ملالت و خمودی را از چهره جان زدوده است و به سوی استقرار نظامی از زندگی پیش تاخته است که جز در پناه آن جان بی ‏نهایت رشد یابنده آدمی قرار و آرام نمی‏ یابد. و «امام خمینی» در عصر ما مظهر همان «مرجعیّت» مهجور بود و دیدیم که مردم مسلمان ایران (و به تعبیری جهان اسلام) چون آن را یافتند چگونه در تاریخ شگفتی آفریدند.

حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)

دفتر چهل و پنجم تبیان

حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)

از نظر امام همۀ هستی، تحت ولایت حق تعالی و ولایت کلیّۀ رسول الله (ص) است و حکومت ظاهری در دنیا، شعبه ای از ولایت کلیّۀ رسول الله (ص) می باشد. در آثاری چون: ‏‏مصباح الهدایة‏‏، ‏‏کشف اسرار‏‏، رسالۀ ‏‏الاجتهاد و التقلید‏‏ و ‏‏تحریرالوسیلة‏‏ که پیش از دروس ‏‏ولایت فقیه‏‏ در سال 1348 ه . ش. در نجف اشرف نگاشته شده، این اندیشه بارز و ظاهر است. آنچه در دروس نجف امام بروز و ظهور کرد و در کتاب ‏‏البیع‏‏ به قلم ایشان به رشته تحریر در آمد و همۀ مطالبی که در سالهای پیروزی انقلاب و دوران مبارک ده ساله از ایشان به عنوان رهبر انقلاب و جامعۀ اسلامی و ولیّ فقیه متبلور شد، مطالبی بود که بر پایۀ زمان و مکان و شرایط بیان شد، تا آن حقیقت در پوشش مناسب خود، در زمان ما جامۀ عمل بپوشاند. امام پیاده شدن آن حقیقت الهی را در دوران معاصر و کشور ایران در شکل «جمهوری اسلامی» می بینند که هم ولایت الهی را در بر دارد و هم رأی و جایگاه مردم که صاحبان حق در ادارۀ زندگی خویش هستند.

جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)

دفتر سی و پنجم از آثار موضوعی تبیان

جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)

‏‏‏‏از مجموعۀ رهنمودهای امام چنین استنباط می شود که پس از اتکا و اتّکال به خدا، ‎‏محور اصلی و نقش آفرین در پیروزی انقلاب و شکل گیری حکومت اسلامی در ایران ‎‏حضور و پشتیبانی مردم بوده است که ایشان همواره بر آن تأکید داشته اند. امروز نیز که‏‎ ‎‏قویترین پشتوانه انقلاب و نظام همان مردمند بدون تردید حفظ وحدت و حضور دائمی ‎‏آنها اصل مهم و کارساز در تداوم و بقای نظام و انقلاب اسلامی خواهد بود.

تاریخ معاصر ایران

تبیان مجموعه فیشهای آثار امام خمینی (س) درباره

تاریخ معاصر ایران

تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر بیستم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این اثر، دیدگاههای امام خمینی در مورد رویدادهای تاریخ معاصر ایران از قاجار تا انقلاب اسلامی در چهار بخش و چندین فصل گردآوری شده است. یکی از قسمتهای این کتاب به شرح رویدادهای دهه 20 از جمله کودتای 28 مرداد می پردازد.

حقوق در اندیشه امام خمینی (س)

برگی از تبیان:

حقوق در اندیشه امام خمینی (س)

تبیان "حقوق در اندیشه امام خمینی (س)" بررسی دیدگاه های ایشان در زمینۀ حقوق شهروندی، اصول و‏‎ ‎‏پایه های آن است. متن ذیل فرازی از مقدمه این کتاب می باشد: امام(س) در طول مدت زمامداری‎ ‎‏خود در ادارۀ نظام جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اصل حاکمیت مردم به عنوان مبنای‏‎ ‏فکری و عملی ادارۀ این نظام، نظام جمهوری اسلامی را حکومتی شهروند محور معرفی کرده اند.

 عرفان در اندیشۀ امام خمینی (س)

دکتر فاطمه طباطبایی

عرفان در اندیشۀ امام خمینی (س)

تعریف عرفان از منظر امام، معرفت به هستی مطلق و حقایق عالم وجود است که از طریق مشاهدۀ حضوری ـ نه حصولی ـ حاصل می شود و در توضیح این مطلب می افزایند: آثار فلسفی به گونه ای دورنما انسان را با ماوراء الطبیعه آشنا می سازد؛ ولی مکتوبات عرفانی دلها را برای وصول به محبوب مطلق آماده می سازد

جهان اسلام

برگرفته از تبیان جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)

جهان اسلام

اسلامی که امام معرف آن است منشا تحول فرد و اجتماع است و جهان اسلام اکنون در‏‎ ‎‏وضعیتی به سر می برد که طعم تلخ نفاق و اختناق را از سوی دشمنان داخلی و خارجی چشیده‏‎ ‎‏است؛ از این رو، وظیفه دارد غبار یاس و بدبینی و عقب ماندگی و واپسگرایی و کج اندیشی را از چهرۀ تابناک و نورانی خود بزداید و این امر عظیم حیاتی جز با تحکیم مبانی وحدت مسلمانان‏‎ ‎‏میسر نخواهد شد.

اخلاق

برگرفته از آثار امام خمینی (س)

اخلاق

انسان در کانون عالم هستی قرار دارد و برای رهایی از گمراهی و سرگردانی و شناخت طریق هدایت و نیل به کمال و نیز به منظور جلوگیری از تباه سازی خود و دیگران نیازمند به مربیانی است که خود در علم و عمل به کمال رسیده باشند و از طرفی «انسان» و راه رشد وی را در تمام ابعاد آن به خوبی بشناسند.

فرهنگ و تربیت

برگی از تبیان تعلیم و تربیت

فرهنگ و تربیت

به همه معلمین و بچه ها سلام مرا برسانید. و همین طور سر کلاسها به آنها بگویید که خودتان را برای آینده، خوب درست کنید. بزرگترین تحولی که باید بشود در فرهنگ باید بشود؛ برای اینکه بزرگترین مؤسسه ای است که ملت را یا به تباهی می کشد، یا به اوج عظمت و قدرت می کشد. برنامه های فرهنگی تحول لازم دارد، فرهنگ باید متحول بشود.

نامه محبت آمیز یک دانش آموز به امام

برگی از صحیفه امام

نامه محبت آمیز یک دانش آموز به امام

من با اینکه کودکی ده ساله بیشتر نیستم، دوست دارم تا به رحمت خدا نرفته‏ ام شما را ببینم و در آغوشت بنشینم.

جنایات اسرائیل در لبنان

برگرفته از پیام امام (س) در 25 تیر ماه 1361

جنایات اسرائیل در لبنان

بارالها، امروز اسلام گرفتار منافقانی جنایتکارتر از «نهروانی» هاست که با نام اسلام، آن را می کوبند و با دشمنان اسلام به اسم اسلام و در حقیقت برای چپاول اموال ملتهای مظلوم و محروم و دربند کشیدن آزادگان ملتها سازش می کنند.