خبر تاپ

موازی کاری عامل نادیده گرفتن بهزیستی در جایگاه متناسب با سیاست های امام است

اسلام مستضعفین و جایگاه سازمان بهزیستی در گفت و گو با دکتر هادی معتمدی

موازی کاری عامل نادیده گرفتن بهزیستی در جایگاه متناسب با سیاست های امام است

آسیب اجتماعی را اجتماع ایجاد می کند، بنابراین درمان آسیب اجتماعی هم درمانی اجتماعی است. درمان اجتماعی در یک کشور با فرهنگ سازی ایجاد می شود، نه با بیرون کشیدن آن آسیب از جامعه و خلاصه و محصور کردن آن در یک سازمان و یک مرکز. در بحث آسیب های اجتماعی گسترش NGO ها و موسساتی این چنینی است که عامل اصلی درمان این آسیب ها است و ما باید فرهنگ وجود NGO ها را در کشور گسترش دهیم و فعال کنیم.

اخبار تاپ

حذف فوری غنای تکاثری ، مسوولیت حکومت اسلامی است

راغفر:

حذف فوری غنای تکاثری ، مسوولیت حکومت اسلامی است

از سیره امام این برداشت می شود که در جامعه ای که فقر شدید و مسکنت وجود دارد، داشتن غنای تکاثری نامشروع است و حذف فوری آن مسوولیت حکومت اسلامی است.

نیازمند مدیریت هوشمند در حوزه اجتماعی هستیم

رییس انجمن مددکاری ایران:

نیازمند مدیریت هوشمند در حوزه اجتماعی هستیم

یاید یک مدیریت هوشمند در حوزه اجتماعی داشته باشیم. مدیریت هوشمند الزامات و اقتضائات خاص خودش را دارد، یکی از این الزامات باور کردن بخش اجتماعی، الزام دیگر با رویکرد اجتماعی بررسی کردن مسائل اجتماعی است.

طرح جامع سال 60 برای بهزیستی کنار گذاشته شد

محمد زاهدی اصل:

طرح جامع سال 60 برای بهزیستی کنار گذاشته شد

غالب کلی این طرح این بود که در ده ساله اول از سال 1360 تا 1370 همه گروه ها و افراد نیازمند شناسایی شوند و تحت پوشش قرار بگیرند تا در ده سال اول کسی در جامعه نباشد که نیازمند باشد ولی مشمول این بخش نباشد.

سرمقاله

 مسوولینی که شب ها آسوده می خوابند؛ در حیثیت و انسانیت خود تجدید نظر کنند

سید حسن خمینی:

مسوولینی که شب ها آسوده می خوابند؛ در حیثیت و انسانیت خود تجدید نظر کنند

تزریق بی پشتوانه پول به گسترش نقدینگی و تورم و افزایش فقر می انجامد. افزایش آمار کمک بگیران نقطه ای درخشان در جامعه ما نیست که بخواهیم به آن ببالیم. کسی که در این مسیر مسئولیتی بر گردن دارد و شب ها آسوده به خواب می رود باید در حیثیت و انسانیت خود تجدید نظر کند. وظیفه دولت صرفا تأسیس بنگاه های عام المنفعه نیست تلاش دولت باید در جهتی باشد که جامعه احتیاجی به بنگاه خیریه نداشته باشد. پیش از انقلاب استضعاف و استکبار اهمیت داشت؛ پس از انقلاب جنگ فقر و غنا از اهمیت بیشتری برخوردار شد. شعارزدگی، شتابزدگی و عملکرد احساسی آسیب های مسیر برداشتن فاصله طبقاتی و از بین بردن دوگانه فقیر و غنی است. ممکن است تصویب یک بند قانون در زمینه از بین بردن محرومیت چند سال ما را جلو بیندازد و باعث کاهش فاصله طبقاتی شود. جنگ فقر و غنا به معنای مبارزه با نظامی است که فقر در آن مشروعیت دارد و پذیرفته شده است.

ادامه

مطالب مرتبط

در نظام اسلامی قانون بر مردم حکومت می کند نه حاکم

موسوی بجنوردی:

در نظام اسلامی قانون بر مردم حکومت می کند نه حاکم

موضع امام خمینی به این معناست که یعنی در نظام اسلامی قانون بر مردم حکومت می کند نه حاکم. سیره پیغمبر (ص) و حضرت علی (ع) نیز این را تصریح می کند.

چگونه از عدالت اجتماعی سخن بگوییم در حالی که بیش از نیمی از افراد تحت پوشش، از حداقل دستمزدها برخوردارند

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

چگونه از عدالت اجتماعی سخن بگوییم در حالی که بیش از نیمی از افراد تحت پوشش، از حداقل دستمزدها برخوردارند

نیمی از جمعیت ایران، به عبارت دیگر حدود 38 میلیون نفر، تحت پوشش این سازمان قرار دارند، بنابراین تصمیم گرفته شد؛ برای مقابله با مشکلات در وزارت تعاون و رفاه همگی بسیج شوند تا در تعهدات کوتاه مدت سازمان از جمله مستمری ودرمان، خللی ایجاد نشود.

 سازمان بهزیستی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید به معاونت ریاست جمهوری ارتقا پیدا کند

دکتر ابهری:

سازمان بهزیستی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید به معاونت ریاست جمهوری ارتقا پیدا کند

به علت فعالیت جزیره ای، همسو نبودن تلاش های سازمان ها و نهادهای متولی، سیاستگذاری های متنوع و عدم انسجام در فعالیت های اجرایی پیشگیری چندان در کشور ما موفق نبوده است.

باید گفتمان امام در محرومیت زدایی را تثبیت کنیم

معاون وزیرکار، رفاه و تامین اجتماعی

باید گفتمان امام در محرومیت زدایی را تثبیت کنیم

گرچه می توان صفت های مختلفی را برای امام مطرح کرد؛ اما واقعیت این است که در تعبیر امام محرومین و مستضعفین مناسب ترین صفت را برای امام خمینی بکارگرفته ایم.