خبر تاپ

از منظر امام خمینی، حب دنیا مانع سلوک آدمی است

درس گفتارهای تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی «1»

از منظر امام خمینی، حب دنیا مانع سلوک آدمی است

عبدالرحمان محمد سلمی، عارف قرن چهارم و پنجم هجری، در رساله ی «عیوب النفس و مداومتها»، صفحه 272 عیوب و نواقص نفس را بر شمرده است. از نظر وی علامت نفس معیوب، آن است که از اطاعت و بندگی خدا لذت نمی برد و این عدم لذت، به خاطر عدم اخلاص او در عبادتش می باشد. البته، عبادت، انواع و مراتب مختلفی دارد؛ مثلا گرفتن دست یک مستمند عبادت است چه، اگر این کار با اخلاص انجام گیرد، لذت بخش خواهد بود ولی اگر برای تظاهر به نیکی باشد، از این عبادت لذت نخواهد برد. چرا که عمل خالصانه، عملی وجودی است و شاکله وجود انسان خواهد شد.

اخبار تاپ

امام خمینی (س) بر خلاف خواجه عبدالله انصاری تفکر را اولین قدم سلوک می داند

درس گفتارهای تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی «2»

امام خمینی (س) بر خلاف خواجه عبدالله انصاری تفکر را اولین قدم سلوک می داند

اوج حالتی که افراد از خود تصور می کنند این است که خودرا صابرمی دانند. در حالیکه این صابر دیدن به معنای بلا دیدن است حال آنکه عارف کامل هر چه از دوست رسد را نیک می بیند. امام در مرگ حاج آقا مصطفی می گویند: مرگ مصطفی از الطاف خفیه ی پروردگار بود. آنچه در هنگام مصیبت در ایشان بروز کرد، شاکر بودن و لطف تلقی کردن ایشان بود و نمی گویند من بر این مصیبت صبر می کنم بلکه آن را لطف تلقی می کنند.

امام خمینی(س) فهم را از لوازم فطرت مخموره می دانند

درس گفتارهای تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی «3»

امام خمینی(س) فهم را از لوازم فطرت مخموره می دانند

امام می فرمایند: "فهم از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است و حمق از لوازم فطرت محجوبه واز جنود جهل است." (شرح حدیث جنود عقل و جهل ص274) از این معنا ما متوجه می شویم که اگر فطرت انسان گرفتار طبیعت و گناه و رذائل نشود، فهیم است. و این به معنای آن است که همه ی انسانها این فهم ذاتی را دارا هستند و فهم ذاتی موجب می شود که شخص سخن حق را بفهمد.

عقلانیت، و رنگ خدایی اعتدال در منطق عرفانی ـ اخلاقی امام خمینی/عفت به مثابه اعتدال، و هتک به مثابه هم افراط و هم تفریط

درس گفتارهای تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی «4»

عقلانیت، و رنگ خدایی اعتدال در منطق عرفانی ـ اخلاقی امام خمینی/عفت به مثابه اعتدال، و هتک به مثابه هم افراط و هم تفریط

او از رنگ و صبغه الهی اعتدال در این کتاب سخن می گوید و عفت را به مثابه در منطق اخلاق خانوادگی و اخلاق مدنی توضیح می دهد و جالب آن که با اندکی تسامح نه تنها افراط، که تفریط را به مثابه هتک توضیح می دهد و همچنان که اعتدال را به مثابه فضیلت و در شمار جنود الهی عقل جای می دهد؛ افراط و تفریط و هتک را به مثابه رذیلت در جنود شیطان توضیح می دهد.

سرمقاله

مختصری درباره کتاب «شرح حدیث جنود عقل و جهل»

مختصری درباره کتاب «شرح حدیث جنود عقل و جهل»

«شرحِ حدیث جنود عقل و جهل»، مشتمل بر شش مقاله است که بلند ترین مقالات آن، مقاله ی ششم است. این مقاله، مبتنی بر بیست و پنج مقصد و هر مقصد مشتمل بر چند فصل است. در این مجله متن کامل مجموعه ای از درس گفتارهای دکتر فاطمه طباطبایی، مدیر گروه عرفان پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و رییس انجمن عرفان اسلامی در تفسیر این اثر عرفانی امام خمینی منتشر می شود. او که خود مخاطب برخی از مهمترین متون و نامه های عرفانی امام خمینی است و به عنوان عروس امام خمینی و یکی از اعضای بیت امام، درس آموخته مکتب عرفانی ایشان و همواره مورد محبت و توجه آن عارف بزرگ بوده است؛ مدت مدیدی است که کلاس هایی در تفسیر این اثر استاد بزرگ خویش در دفتر انجمن علمی عرفان اسلامی، آغاز کرده است. کلاس های دکتر طباطبایی مدت مدیدی است آغاز شده است. متاسفانه امکان دسترسی به جلسات قبلی این درس گفتار وجود ندارد و به ناچار گزارش های ارائه شده از میانه کتاب آغاز شده اند.

ادامه

مطالب مرتبط

زهد مبتنی بر شهوت مواهب آخرت و ترس از عذاب  و زهد مبتنی بر رهایی از تعلق

درس گفتارهای شرح حدیث جنود عقل و جهل/ «9»

زهد مبتنی بر شهوت مواهب آخرت و ترس از عذاب و زهد مبتنی بر رهایی از تعلق

عارف، تمام آفریده ها را همچون خانواده خود می بیند. رسم بیگانگی و غیر بینی از ساحت وجود این ها بر چیده شده است چراکه همه ی مخلوقات را شأنی از شئون محبوب متعالی و جلوه ای از حق می بیند. چنان که در کلام ائمه آمده است که : "الخلق کلهم عیال الله".

اسلام دین اعتدال است

درس گفتارهای تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س)/ «8»

اسلام دین اعتدال است

اسلام دینِ اعتدال است و هنر انسان در این است که معتدل باشد و این اعتدال در رفتار و گفتار و حرکات فرد باید ظهور کند. کمال این اعتدال، در وجودپیغمبر -صلی الله علیه و آله و سلم- می باشد. چنین انسانی راست قامت است و به زبان برخی از روایات این وجود سایه ندارد .

کسی که قرآن تربیتش کند دیدش وسیع می شود

درس گفتارهای تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی(س)/ «7»

کسی که قرآن تربیتش کند دیدش وسیع می شود

امام خمینی(س) حدیث ثقلین را که در اول وصیت نامه خود می نویسند، متعلق به همه ی بشر دانسته و توجه می دهند که مضمون این حدیث، بر جدایی ناپذیری قرآن و عترت(پیامبر و اهل بیت ایشان) اشاره دارد و آن دو را لازم و ملزوم یکدیگر می داند؛ به طوری که اگر به یکی از آن ها ظلم شود، به دیگری نیز ظلم شده است و اگر یکی مهجور باشد، دیگری نیز مهجور خواهد بود.

از منظر امام خمینی نرسیدن به مقام انسانیت، نشانه جهنمی بودن است/انسان باید معلم به تعلیم اسماء باشد

درس گفتارهای تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی/«6»

از منظر امام خمینی نرسیدن به مقام انسانیت، نشانه جهنمی بودن است/انسان باید معلم به تعلیم اسماء باشد

در منطق امام خمینی قرآن برای قصه گویی و بیان وقایع تاریخی نیامده است. قرآن کتاب انسان سازی است و نظر کردن به آن بدون عمل فایده ای ندارد.

چگونگی صورت ملکوتی عمل و چیستی مرتبه آغازین بهشت و جهنم در توصیفات عرفانی امام خمینی

درس گفتارهای تفسیر کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی«5»

چگونگی صورت ملکوتی عمل و چیستی مرتبه آغازین بهشت و جهنم در توصیفات عرفانی امام خمینی

هر فعل انسان صورت غیبیه ای دارد که در عالم ملکوت محفوظ است. اما چنان که در گذشته گفته شد؛ عالم ملکوت، عالمی دیگری در جای دیگری نیست. هر فرد در زمان واحد وجهه ای ملکی و وجهه ای ملکوتی دارد. اما بدان علت که تنها دارای چشم ظاهر است، قادر به رؤیت چهره ملکوتی خود نیست. در صورتی که چشم حقیقت بین او بینا شود، چهره ملکوتی خود را مشاهده می نماید. متصف شدن به این چشم به اراده و تلاش و ریاضت خود انسان بستگی دارد.