خبر تاپ

ارزیابی دیدگاه فقهی امام خمینی(س) و دیگر فقیهان دربارۀ قیام سیدالشهدا(ع)

سید ضیاء مرتضوی

ارزیابی دیدگاه فقهی امام خمینی(س) و دیگر فقیهان دربارۀ قیام سیدالشهدا(ع)

حضرت امام خمینی(س) درهای جدیدی را در تحلیل صحیح و بهره بری کامل و اساسی از قیام سید شهیدان عالم، حضرت ابی عبدالله الحسین(ع)، گشود و روزنه هایی را که فقهاء پیشین نشان داده بودند به راههای همواری مبدل ساخت تا فقها و صاحب نظران حوزه استنباط و فقاهت و دیگر ره جویان مباحث دینی – اجتماعی، گامهایی استوار بردارند.

اخبار تاپ

بررسی ریشه های تاریخی و زمینه های اعتقادی نهضت عاشورا

چگونه نهضت عاشورا به وقوع پیوست؛

بررسی ریشه های تاریخی و زمینه های اعتقادی نهضت عاشورا

امام حسین(ع) نه تنها خود، آگاهانه از شهادت استقبال کرد، بلکه می خواست یارانش نیز شهادت را آگاهانه انتخاب کنند، به همین جهت شب عاشورا آنان را آزاد گذاشت که اگر خواستند، بروند، اعلام کرد که هر کس تا فردا با او بماند، کشته خواهد شد. آنان نیز با توجه به همه اینها ماندن و شهادت را پذیرفتند.

حماسه و عرفان در سیره و اندیشۀ امام خمینی(س)

امام خمینی و فرهنگ عاشورا؛

حماسه و عرفان در سیره و اندیشۀ امام خمینی(س)

امام با پیوند بین عرفان و حماسه؛ عزّت و اقتدار سیاسی، شجاعت و صلابت و نیز فداکاری در عرصه های دفاعی را از منظر معارف معنوی مورد توجه قرار داد و در سیرۀ عملی و نظری خویش، آن را پیاده کرد.

کربلا، از برداشت معنوی تا برداشت سیاسی

مقاله ای از حجت الاسلام رسول جعفریان:

کربلا، از برداشت معنوی تا برداشت سیاسی

در انقلاب اسلامی، با رهبری قوی، متین و انقلابی رهبر کبیر انقلاب، آیةالله العظمی امام خمینی گرایش برداشت سیاسی تقویت شده و آن امام در مقاطع مختلفی در این زمینه سخن گفتند.

مطالب مرتبط

سیری در ادب عاشورایی و نگاهی به تجلی آن در ادبیات انقلاب اسلامی

ارائه شده در دومین کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا

سیری در ادب عاشورایی و نگاهی به تجلی آن در ادبیات انقلاب اسلامی

ادبیات، بی تردید مظهر اندیشه یک قوم و تصویر عمومی فرهنگ یا جامعه یا امت است که بدان وسیله می توان به ارکان و جزئیات مهمی از تمدن و سنن آن مردم واقف شد.

تعبیر ایدئولوژیک از عاشورا

یادداشتی از علی رضا علوی تبار:

تعبیر ایدئولوژیک از عاشورا

شرایط اجتماعی دوران استقرار نظام پس از انقلاب دیگر چندان با ویژگیهای تعبیر ایدئولوژیک از عاشورا تناسب ندارد. اگر خواهان احیاء توجهات روشنفکران به عاشورا هستیم باید تعبیر تازه ای از آن ارائه کنیم، تعبیری که بتواند درسهای عاشورا را برای دوران استقرار مورد تاکید قرار دهد و از چند وجهی بودن آن به سادگی نگذرد.

نقش نهضت عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران

نهضت امام حسین(ع) یک حرکت بزرگ فرهنگی است؛

نقش نهضت عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران

استمرار انقلاب همچون دوران شکل گیری نیازمند روحیه شهادت طلبی، فداکاری و ایثار جمعی است. در حالی که در شهادت طلبی مبنا راحتی دیگران است. در رفاه طلبی اساس، راحتی و رضایت خود است. برای تداوم انقلاب باید دید در بردار شهادت طلبی و رفاه طلبی، میزان پراکندگی مردم ما در کدام بعد است.

فلسفۀ تکرار مراسم عزاداری امام حسین(ع)

آیت الله محمدابراهیم جناتی:

فلسفۀ تکرار مراسم عزاداری امام حسین(ع)

لازم است روشهای عزاداری و مراسم سوگواری در هر زمان متناسب و هماهنگ با تکامل ذهنی جامعۀ آن زمان باشد و با تحول و تغییر آن باید مراسم تحول و تغییر پیدا کند و هماهنگ با ذهنیت کنونی جامعه شوند.