دانشگاه، مبداءِ همه تحولات است.

توجه به دانشگاه و دانشجویان به عنوان بازوی توانمند علمی و اقتصادی کشور در اندیشه امام چگونه قابل تبیین است؟

امام خمینی: «دانشگاه مرکز سعادت و در مقابل، شقاوت یک ملت است. از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین شود. دانشگاه خوب یک ملت را سعادتمند می کند و دانشگاه غیر اسلامی، دانشگاه بد، یک ملت را به عقب می زند.»

کد : 166292 | تاریخ : 19/10/1396

امام خمینی همواره در طول حیات خود از لحاظ نظری و عملی ثابت نمودند که به شدت دغدغه فرهنگی دارند و به دو مرکز علمی و فرهنگی توجه ویژه داشته‌اند: دانشگاه و دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه و طلاب علوم دینی. در بیانات حضرت امام به وضوح و مکرر این دغدغه مشاهده می‌شود و از نظر عملی اهتمام امام در تعطیلی دانشگاه‌ها در جریان انقلاب فرهنگی با هدف تغییر و تحول بنیادی در اهداف، محتوا و برنامه‌های دانشگاهی گواهی بر این مهم است. از منظر امام خمینی سعادت و شقاوت جوامع و ملل را باید در نحوه تعلیم و تربیت و عملکرد دانشگاه‌های آن جامعه یا کشور جستجو و پیگیری کرد.