سرور و شادی در قم بعد از فرار شاه

من موقع فرار شاه از ایران در قم بودم و این سر و صدای مردم و بوق ماشینها بود که ما را‏‎ ‎‏متوجه این قضیه کرد.‎‏ ما هم سوار ماشین شدیم و به خیابان آمدیم و از نزدیک شاهد‏‎ ‎‏شور و شوق زایدالوصف انبوه مردمی که به خیابانها آمده بودند شدیم.

کد : 166382 | تاریخ : 23/10/1396

‏* خاطره ای از آیت الله موسوی تبریزی:

من موقع فرار شاه از ایران در قم بودم و این سر و صدای مردم و بوق ماشینها بود که ما را‏‎ ‎‏متوجه این قضیه کرد.‏ ما هم سوار ماشین شدیم و به خیابان آمدیم و از نزدیک شاهد‏‎ ‎‏شور و شوق زایدالوصف انبوه مردمی که به خیابانها آمده بودند شدیم. پخش نقل و‏‎ ‎‏شیرینی صدای سوت و کف زدن مردم، بوق ماشینها و پلاکاردهایی که خبر فرار شاه را‏‎ ‎‏به مردم می داد، چراغهای روشن و رقص برف پاکن ماشینها، همه و همه با بخشیدن‏‎ ‎‏جلوه دیگری به شهر روزی به یادماندنی را در خاطر ثبت می نمود. لازم به ذکر است که‏‎ ‎‏قبل از فرار شاه نیز یک روز ما با صدای بوق ماشینها و هلهله و شادی مردم به‏‎ ‎‏خیابان آمدیم و شنیدیم که اویسی فرماندار نظامی تهران کشته شده است که ما هم با‏‎ ‎‏ماشین به خیابان آمدیم و به همراه مردم به شادی پرداختیم و من یادم هست که آن‏‎ ‎‏روز بوق ماشینم به خاطر بوق زدن زیاد خراب شد و در هر صورت جشن و پایکوبی آن‏‎ ‎‏روز از ساعت دوازده ظهر تا حدود یازده شب ادامه پیدا کرد و ما بعداً فهمیدیم که‏‎ ‎‏کشته شدن اویسی شایعه ای بیش نبوده بلکه وی از کار برکنار شده و به خارج رفته است.‏‎ ‎

منبع: خاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)، ص 478

انتهای پیام /*