فصل دهم: عوامل شتابزای انقلاب اسلامی
سرور و شادی در قم بعد از فرار شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سرور و شادی در قم بعد از فرار شاه

سرور و شادی در قم بعد از فرار شاه

‏من موقع فرار شاه از ایران در قم بودم و این سر و صدای مردم و بوق ماشینها بود که ما را‏‎ ‎‏متوجه این قضیه کرد.‏‎[1]‎‏ ما هم سوار ماشین شدیم و به خیابان آمدیم و از نزدیک شاهد‏‎ ‎‏شور و شوق زایدالوصف انبوه مردمی که به خیابانها آمده بودند شدیم. پخش نقل و‏‎ ‎‏شیرینی صدای سوت و کف زدن مردم، بوق ماشینها و پلاکاردهایی که خبر فرار شاه را‏‎ ‎‏به مردم می داد، چراغهای روشن و رقص برف پاکن ماشینها، همه و همه با بخشیدن‏‎ ‎‏جلوه دیگری به شهر روزی به یادماندنی را در خاطر ثبت می نمود. لازم به ذکر است که‏‎ ‎‏قبل از فرار شاه نیز یک روز ما با صدای بوق ماشینها و هلهله و شادی مردم به‏‎ ‎‏خیابان آمدیم و شنیدیم که اویسی فرماندار نظامی تهران کشته شده است که ما هم با‏‎ ‎‏ماشین به خیابان آمدیم و به همراه مردم به شادی پرداختیم و من یادم هست که آن‏‎ ‎‏روز بوق ماشینم به خاطر بوق زدن زیاد خراب شد و در هر صورت جشن و پایکوبی آن‏‎ ‎‏روز از ساعت دوازده ظهر تا حدود یازده شب ادامه پیدا کرد و ما بعداً فهمیدیم که‏‎ ‎‏کشته شدن اویسی شایعه ای بیش نبوده بلکه وی از کار برکنار شده و به خارج رفته است.‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 479

  • . محمدرضا پهلوی در تاریخ 26 / 10 / 57 بدون تشریفات رسمی از ایران خارج شد. مردم ایران رفتن شاه را به عنوان پیروزی بزرگ جشن گرفتند و بقیه مجسمه های او و پدرش را از میادین شهرها پایین کشیدند.