• اخلاق و عرفان
گفتگوی صریح و توصیه امام خمینی به نخست وزیر شاه: به وضع مردم برسید

گفتگوی صریح و توصیه امام خمینی به نخست وزیر شاه: به وضع مردم برسید

هر کس که مقام بالاتری دارد مسئولیت بیشتری دارد. حالا که شما نخست‏ وزیر هستید، مسئولیت شما با یک فرد عادی مساوی نیست. این کشور، نخست‏ وزیران فراوانی به خود دیده است. بعضی از این نخست‏ وزیرها خدمت کردند به مردم و در بین مردم، الآن هم حرمتی دارند، یک منزلتی دارند. بعضی ‏ها هم خیانت کردند. شما سعی کنید از آن نخست‏ وزیرهای «ملعون» نباشید؛ از نخست‏ وزیرهای «مرحوم» باشید.

اهمیت نماز از دیدگاه امام خمینی (س)
نماز

اهمیت نماز از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد.

هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)
هدایت

هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)

هدایت، شناختن درست و صحیح هدف، انتخاب راه و طریق صحیح برای رسیدن به هدف و پایداری در مسیر است.

گفتگوی صریح و توصیه امام خمینی به نخست وزیر شاه: به وضع مردم برسید

گفتگوی صریح و توصیه امام خمینی به نخست وزیر شاه: به وضع مردم برسید

هر کس که مقام بالاتری دارد مسئولیت بیشتری دارد. حالا که شما نخست‏ وزیر هستید، مسئولیت شما با یک فرد عادی مساوی نیست. این کشور، نخست‏ وزیران فراوانی به خود دیده است. بعضی از این نخست‏ وزیرها خدمت کردند به مردم و در بین مردم، الآن هم حرمتی دارند، یک منزلتی دارند. بعضی ‏ها هم خیانت کردند. شما سعی کنید از آن نخست‏ وزیرهای «ملعون» نباشید؛ از نخست‏ وزیرهای «مرحوم» باشید.

اهمیت نماز از دیدگاه امام خمینی (س)

نماز

اهمیت نماز از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد.

هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)

هدایت

هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)

هدایت، شناختن درست و صحیح هدف، انتخاب راه و طریق صحیح برای رسیدن به هدف و پایداری در مسیر است.

وحی از دیدگاه امام خمینی (س)

وحی الهی

وحی از دیدگاه امام خمینی (س)

وحی و مشتقات آن در معانی متفاوتی نظیر اشاره، الهام، نوشتن، تفهیم و القای پنهانی به کار رفته است. وجه مشترک تمام معانی، تفهیم و القای سریع و پنهانی است. وحی اصطلاحی در قرآن به معنای ارتباط خداوند با پیامبران و القای پیام تشریع به پیامبران به کار رفته است؛ گاهی وحی در معنای ارتباط خداوند با دیگر انسانها به غیر از وحی نیز اطلاق شده است.

وهابیت از دیدگاه امام خمینی (س)

وهابیت

وهابیت از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از فرقه های افراطی اسلامی که در قرون اخیر به وجود آمده که با نظرات خلاف کتاب و سنت موجب مشکلات فراوانی در جوامع اسلامی شده، فرقه وهابیت است، از نامهای دیگری که وهابیان بر روی خود می گذارند و در دوره جدید تقریبا ابا دارند که نام وهابیت بر آنها گذارده شود و دوست دارند که از نامهای دیگر بر آنها استفاده شود سلفی می باشد و می گویند ما تابع یک شخص (محمدبن عبدالوهاب) نیستیم بلکه تابع یک مسلک فکری به نام سلفی گری هستیم.

یهود از دیدگاه امام خمینی (س)

یهودیت

یهود از دیدگاه امام خمینی (س)

درباره ورود یهودیت به جزیرة العرب اقوالی مطرح است که از جمله؛ عده ای ورود آن ها را به دوران حضرت موسی (ع) می دانند، عده ای هم به ایام بخت النصر و عده ای هم ظهور دولت روم و حمله آنان به عبرانیان، یهودیان بسیاری ناگزیر از سکونت در یثرب، حجاز و یمن شدند، مربوط می دانند. و در نهایت قبایل یهود در عصر ظهور پیامبر اکرم (ص)، یکی پس از دیگری، مغلوب سپاه اسلام شدند، بسیاریشان کشته و بسیاری هم به سرزمین های دیگر کوچ کردند.

جنس و فصل در نگاه امام خمینی (س)

جنس و فصل

جنس و فصل در نگاه امام خمینی (س)

جنس و فصل، از اصطلاحات منطق و فلسفه و از کلیات خمس است.

فصل محصل در نگاه امام خمینی (س)

فصل محصل

فصل محصل در نگاه امام خمینی (س)

فصل محصل، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای عنوان بیانگرِ نقش فصل در تحصّل بخشی به جنس است.

قضیه خارجیه در نگاه امام خمینی (س)

فقضیه خارجیه

قضیه خارجیه در نگاه امام خمینی (س)

قضیّه خارجیه، یکی از اصطلاحات علم منطق و عبارت است از قضیه ای که در آن حکم بر افراد عینی خارجی شده باشد.

قضیه سالبه معدوله از دیدگاه امام خمینی (س)

قضیه سالبه معدوله

قضیه سالبه معدوله از دیدگاه امام خمینی (س)

قضیه سالبه معدوله، به معنای قضیه حملیه سالبه دارای موضوع و محمولِ از جنس الفاظ معدول و غیر محصَّل است.

موجهات مرکبه در نگاه امام خمینی (س)

موجهات مرکبه

موجهات مرکبه در نگاه امام خمینی (س)

در بحث از ماده و جهت قضیه بیان می شود که هرگاه جهت خاصی برای یک قضیه ذکر شود آنرا قضیه موجهه می نامند.

صفحه 1 از 107 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >