هر روز با امام / ۵ مهر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

کد : 176420 | تاریخ : 05/07/1400

نجف اشرف، ۱۳۴۵_ نامه به آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی (لزوم توثیق در اعطای اجازه شرعی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۹۹

***

نجف اشرف، ۱۳۵۵_ نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره ارسال وجه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۶۷

***

نجف اشرف، ۱۳۵۷_ نامه احوالپرسی به آقای عباس علی عمید زنجانی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۴۸۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بلوچستان (هدف نهضت ـ توطئه های اجانب)

اهم بیانات:

 برنامه ای بوده است که اجانب از سالهای بسیار طولانی طرح ریزی کرده‏‎ ‎‏بودند، برای اینکه مخازن ایران را ـ که مخازن غنی ای است ـ آنها ببرند، و کسی نباشد در‏‎ ‎‏مقابل آنها ایستادگی کند. ولهذا برنامه این بود که ملت ایران را یا اغفال کنند؛ یا آنهایی را‏‎ ‎‏که اغفال نمی شوند از بین ببرند؛ اگر بتوانند، حیثیتشان را در بین ملت از بین ببرند. و اگر‏‎ ‎‏این را موفق نشوند، خودشان را از بین ببرند.

راه اینکه اسلام را از بین ببرند این بود که روحانیت را از بین ببرند. اینها می دانستند‏‎ ‎‏که تا روحانیون هستند، اینها حفظ می کنند اسلام را. نقشه بردن اسلام؛ و راهش بردن‏‎ ‎‏روحانیت و جدا کردن ملت از روحانیون. ولهذا با تبلیغات دامنه داری مشغول شدند ـ و‏‎ ‎‏حالا هم مشغول اند ـ که روحانیون را از ملت جدا کنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۳۴ - ۱۳۹

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع روحانیون شرق تهران (خدمات روحانیون و رسالت خطیرآنان)

اهم بیانات:

  ملت آنی است که به جمهوری اسلامی نود و هشت و نیم، قریب نود و نه، به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی رأی داد، که شما می گفتید اسلامش نه. همین شماهایی که حالا این‏‎ ‎‏حرفها را می زنید آن وقت هم می زدید. شمای «اسلام نه» ها همه قوایتان را روی هم‏ ‏گذاشتید و یک درصد، و یک قدری بیشتر، داشتید. با اینکه خیانت هم کردید! نود و‏‎ ‎‏هشت و یک مقداری زیادترش مال تودۀ مردم و مسلمانها بود؛ مال مذهبیها بود؛ یعنی‏‎ ‎‏بُردِ مذهب بود، و شما حالا از مذهب می ترسید. آخر شما چه کاره هستید که می گویید‏‎ ‎‏روحانیون می ترسیم ملت را ...‏

ملت آن است که تعیین کرده سرنوشت‏‎ ‎‏خودش را، قانون اساسیش را داده دست یک دسته ای ملاّ و مجتهد در مجلس؛ به چه‏‎ ‎‏اشکال داری؟ می گویید که ما بزور باید این آقایان را کنار بگذاریم؛ و یک دسته مثلاً‏‎ ‎‏دمکرات بیاوریم توی کار، زوری که نیست! شما می خواهید از قوانین عالَم فرار کنید؟‏‎ ‎‏شما خوف چه دارید؟ شما خوف این دارید که ملت ما مبادا پیروز بشوند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۴۰ - ۱۴۷

***

جماران، ۱۳۵۹_ پیام به ملت ایران و علمای اعلام (لزوم دیدار از بازماندگان شهیدان)

اهم پیام:

 بر همۀ ملت خصوصاً علمای‏‎ ‎‏اعلام لازم است از بازماندگان شهیدان اسلام دیدن نموده، و با عواطف اسلامی خود در‏‎ ‎‏خدمت آنان کوشا باشند و از کمکهای معنوی و عواطف روحی دریغ ننمایند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۲۴۲

***

جماران، ۱۳۶۰_ نامه تشکر به فرماندهان ارتش و سپاه (تبریک شکستن حصر آبادان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۲۵۴ - ۲۵۵

***

جماران، ۱۳۶۴_ حکم انتصاب آقای مهدی کروبی به سمت سرپرست حجاج ایرانی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۳۹۴

***

انتهای پیام /*