مایحتاج ملت و مجلس

مجلس شورای اسلامی مجلس مشورت است.

کد : 179133 | تاریخ : 12/09/1399

مجلس شورای اسلامی مجلس مشورت است، مجلسی است که باید متفکرین،‏‎ ‎‏آقایان، مسائلی که مایحتاج ملت است و کشور است در میان بگذارند و با هم مشورت‏‎ ‎‏کنند. مباحثه کنند فقط آن چیزهایی که مربوط به ملت است و به اسلام. ‏

صحیفه امام، ج ۱۲، ص:۳۴۴

انتهای پیام /*