دولت و دلسوزی برای مردم

دولت واقعاً باید با تمام قدرت آن طوری که علی ـ علیه‏‎ ‎‏السلام ـ برای محرومین دل می سوزاند، این هم با تمام قدرت دل بسوزاند برای‏‎ ‎‏محرومین

کد : 182276 | تاریخ : 09/06/1400

دولت واقعاً باید با تمام قدرت آن طوری که علی ـ علیه‏‎ ‎‏السلام ـ برای محرومین دل می سوزاند، این هم با تمام قدرت دل بسوزاند برای‏‎ ‎‏محرومین، مثل یک پدری که بچه هایش اگر گرسنه بمانند، چطور با دل افسرده دنبال این‏‎ ‎‏می رود که آنها را سیر بکند، یک دولت تابع امیرالمؤمنین باید اینطور باشد. الحمدلله ‏‎ ‎‏هستند، خیلی البته من نمی گویم که کسی می تواند مثل حضرت امیر باشد. خود او هم‏‎ ‎‏گفت که شما نمی توانید، نمی توانیم هم واقعاً، اما اعانت کنیم ما او را به ورع و تقوا، اعانت‏‎ ‎‏کنیم به اینکه تا آن اندازه که می توانیم. برای همه تا یک اندازه ای قدرت هست که هم‏‎ ‎‏خودش را نگه دارد و هم جمهوری اسلامی را نگه دارد.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۱۵۹ 

انتهای پیام /*