افتخار به ورزشکاران

افتخار می کنم به اینکه این جوانها علاوه بر برومندی بدنی، توجه به دیانت و‏‎ ‎‏اسلام دارند

کد : 182705 | تاریخ : 19/07/1400

افتخار می کنم به اینکه این جوانها علاوه بر برومندی بدنی، توجه به دیانت و‏‎ ‎‏اسلام دارند و همان طوری که ورزش کردند برای تقویت بدن، ان شاءالله ورزش برای‏‎ ‎‏تقویت روح هم کرده اند و می کنند.

صحیفه امام جلد ۷ ص ۵۴۱

انتهای پیام /*