حکمی از امام که نیاز خانواده زندانیان را رفع می کرد

امام خمینی در بیست و ششم مهر ماه سال ۶۶ خطاب به حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی، حاکم شرع وقت دادگاه ویژه روحانیت حکمی صادر کردند.

کد : 182776 | تاریخ : 26/07/1400

در بیست و ششم مهر ماه ۱۳۶۶ مطابق با بیست و چهارم صفر سال ۱۴۰۸ در حکمی به حجت الاسلام و المسلمین علی رازینی، حاکم شرع وقت دادگاه ویژه روحانیت، اجازه صرف اموال و وجوه مجهول المالک و مسترد شده از متهمان را برای رفع نیاز‌‎ ‎‌خانوادۀ زندانیان‌ صادر کردند. متن حکم امام به شرح زیر است:

‌‌ [‌‌در پی درخواست شمارۀ ۶۶ / ۳۳۸ / ۱۵ مورخ ۲۶ / ۷ / ۶۶ آقای رازینی، حاکم شرع دادگاه‌‎ ‎‌ویژۀ روحانیت که طی آن تقاضا شده است اجازه داده شود: «از وجوه و اموال مجهول المالک ضبط‌‎ ‎‌شده در رفع نیاز خانواده های زندانیان و اشخاص دارای استحقاق شرعی استفاده شود. ضمناً از وجوه و‌‎ ‎‌اموال به دست آمده که مربوط به بیت المال باشد در رفع نیازهای ضروری دادسرا و دادگاه استفاده‌‎ ‎‌شود»، امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم فرموده اند:‌‌]‌

‌‌ ‌‌‌بسمه تعالی ‌

‌‌ با اطلاع حضرت آقای موسوی، رئیس دیوانعالی کشور با برداشت به مقدار‌‎ ‎‌احتیاجتان موافقت می شود.‌

‌‌روح الله الموسوی الخمینی‌"

منبع: (صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۰۱)

انتهای پیام /*