حکم
اجازه صرف اموال و وجوه مجهول المالک و مسترد شده از متهمان برای رفع نیاز خانواده زندانیان
حکم به آقای علی رازینی (صرف اموال مجهول المالک برای خانواده زندانیان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 26 م‍ه‍ر ‭1366

زمان (قمری) : 24 ص‍ف‍ر ‭1408

مکان: تهران

شماره صفحه : 401

موضوع : اجازه صرف اموال و وجوه مجهول المالک و مسترد شده از متهمان برای رفع نیاز خانواده زندانیان

زبان اثر : فارسی

مخاطب : رازینی، علی (حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت)

حکم به آقای علی رازینی (صرف اموال مجهول المالک برای خانواده زندانیان)

حکم

‏زمان: 26 مهر 1366 / 24 صفر 1408‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اجازه صرف اموال و وجوه مجهول المالک و مسترد شده از متهمان برای رفع نیاز‏‎ ‎‏خانوادۀ زندانیان‏

‏مخاطب: رازینی، علی (حاکم شرع دادگاه ویژۀ روحانیت)‏

‏ [‏‏در پی درخواست شمارۀ 66 / 338 / 15 مورخ 26 / 7 / 66 آقای رازینی، حاکم شرع دادگاه‏‎ ‎‏ویژۀ روحانیت که طی آن تقاضا شده است اجازه داده شود: «از وجوه و اموال مجهول المالک ضبط‏‎ ‎‏شده در رفع نیاز خانواده های زندانیان و اشخاص دارای استحقاق شرعی استفاده شود. ضمناً از وجوه و‏‎ ‎‏اموال به دست آمده که مربوط به بیت المال باشد در رفع نیازهای ضروری دادسرا و دادگاه استفاده‏‎ ‎‏شود»، امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم فرموده اند:‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     بااطلاع حضرت آقای موسوی، رئیس دیوانعالی کشور با برداشت به مقدار‏‎ ‎‏احتیاجتان موافقت می شود.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎