هیچ ملاحظه ای نکنید

‏‏تربیت اسلامی این است که در مقابل اجرای احکام خدا و در مقابل راه انداختن‏‎ ‎‏نهضتهای اسلامی، هیچ ملاحظه از کسی نکند

کد : 183441 | تاریخ : 13/09/1400

 ‏‏تربیت اسلامی این است که در مقابل اجرای احکام خدا و در مقابل راه انداختن‏‎ ‎‏نهضتهای اسلامی، هیچ ملاحظه از کسی نکند. این آقاست این غیر آقا، این پدر است این‏‎ ‎‏پسر است، این رئیس است، این مَرئوس است، ابداً این مسائل نباشد در کار. مسئله این‏‎ ‎‏باشد که این آیا به طریق اسلام دارد عمل می کند یا نه. به طریق اسلام عمل می کند، هر‏‎ ‎‏فردی باشد باید از او قدردانی کرد و تشویق کرد و محبت به او کرد. برخلاف اسلام که‏‎ ‎‏باشد، هر فردی می خواهد باشد، یک روحانی عالیمقام باشد، یک آدمی باشد که مثلاً‏‎ ‎‏رأس باشد، یک سرکرده باشد، وقتی دیدند برخلاف مسیر دارد عمل می کند، هر یک از‏‎ ‎‏افراد موظفند که به او بگویند که این خلاف است

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۱۱۰

انتهای پیام /*