تشکر از مردم آمل

دیدند که همۀ آمالشان را به شمال دوخته‏‎ ‎‏بودند و بیشتر تبلیغات این بود که شمال دیگر تقریباً صد در صد مخالف با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی هستند.

کد : 184091 | تاریخ : 09/11/1400

اینها در داخل تبلیغات زیاد می کردند، به خارج هم که رفتند‏‎ ‎‏تبلیغات زیاد می کنند، به اینکه مردم در اختناق اند، و خودشان همه مخالف اند با‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، در صد شش تا موافق دارد جمهوری اسلامی، یا فوقش ده تا، ولی‏‎ ‎‏سایرین همه موافق منفی و مخالف هستند. و دیدند که همۀ آمالشان را به شمال دوخته‏‎ ‎‏بودند و بیشتر تبلیغات این بود که شمال دیگر تقریباً صد در صد مخالف با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی هستند. و اینها همۀ قوایشان را جمع کردند و به آمل آن حملۀ وحشیانه غافلگیرانه‏‎ ‎‏را کردند، به امید اینکه مردم آمل هم با آنها همدست بشوند، و آمل را مرکز استان قرار‏‎ ‎‏بدهند و بعد مازندران و جاهای دیگر و رشت و همۀ جاها را بگیرند و جلو بروند. اینها به‏‎ ‎‏خیال خودشان با دست ملت می خواستند که ـ همان ملتی که آنها تراشیدند که مخالفند با‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ـ با اینها بیایند و مرکز را هم بگیرند و حکومت را تغییر بدهند و بعد هم‏‎ ‎‏هر طوری که دلشان می خواهد عمل بکنند، مرتجعین را هم از بین ببرند! وقتی مواجه‏‎ ‎‏شدند با مخالفت مردم ـ مهم مخالفت مردم بود ـ ‏‏[‏‏شکست خوردند‏‏]‏‏ و ما باید تشکر کنیم‏‎ ‎‏از شهر آمل و آن مردم فداکار که مع الأسف، خوب عده ای را هم شهید دادند، لکن‏‎ ‎‏خوب این مطلب را ثابت کردند که آنجایی که شما تمام آمالتان به آنجا بود با شما‏‎ ‎‏مخالفند؛ حالا شما می خواهید بیایید قم؟ می خواهید بیایید تهران، جاهای دیگر؟‏

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۲

انتهای پیام /*