اهمیت بازگویی حقایق

ما باید‏‎ ‎‏خودمان یک فکری برای خودمان بکنیم.

کد : 184092 | تاریخ : 09/11/1400

 ما باید‏‎ ‎‏خودمان یک فکری برای خودمان بکنیم. ما نباید بنشینیم که دیگرانی که دشمن ما هستند‏‎ ‎‏بخواهند برای ما مداحی بکنند یا مصالح حقیقی را بگویند. به همین جهت است که باید‏‎ ‎‏خودمان راه بیفتیم، دوره برویم، برویم و مسائلمان را بگوییم و الآن یک فرصت خوبی‏‎ ‎‏است برای آقایان و من امیدوارم که با پشتیبانی خدای تبارک و تعالی، شما موفق بشوید‏‎ ‎‏در هر جا بروید، مصاحبات داشته باشید. در جمعیتهایی که هست بروید شرکت کنید،‏‎ ‎‏صحبت بکنید. و مردم بلاد اینطور نیستند که مثل این حکومتها باشند و مثل این قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ باشند، مردم، حتی مردم امریکا هم آنطور نیستند؛ منتها اینقدر تبلیغ کردند به ضد‏‎ ‎‏ما که آنها خیال می کنند که الآن در ایران هر روز ـ در بعضی از حرفهایشان این است که ـ‏‎ ‎‏هر روز در میدان کذا یک عده کثیری را اینها به رگبار مسلسل می بندند و از بین می برند.‏

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۳

انتهای پیام /*