هر روز با امام / ۲۵ آذر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

کد : 177054 | تاریخ : 25/09/1399

نجف اشرف، ۱۳۵۶_ نامه تشکر به آقای عباس علی عمید زنجانی (شهادت سید مصطفی)

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۸۵

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (منطق کارتر و لزوم اعتصاب کارکنان شرکت نفت)

اهم بیانات:

از اول محرّم مردم شروع کردند به ـ ضمن عزاداریهایی که کردند ـ اظهار‏‎ ‎‏انزجار از حکومت شاه؛ و در تاسوعا و عاشورا با کمال آرامش مردم پیاده روی کردند و‏‎ ‎‏سلطنت محمدرضا شاه را نفی کردند. ایشان می گوید که مردم همچو اختیاری نداشتند؛‏

آیا اینکه ایشان می گوید که اینها مردم را به کشتن دادند، آیا این تظاهر آرامی که مردم‏‎ ‎‏در این دو روز کردند یعنی هیچ شلوغی نکردند و به دنیا ثابت کردند که ایران می تواند‏‎ ‎‏کنترل خودش را در اختیار بگیرد و سرنوشت خودش را به طور عُقَلایی به طور صحیح‏‎ ‎‏تعیین کند، خوب این موجب این شد که فردا شبِ یازدهم ـ از شب یازدهم شروع شد ـ‏‏شروع شد به کشتار مردم؛ اینجا چه باعث شده است که مردم کشتار شدند؟

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۴۲ - ۲۵۳

***

قم، ۱۳۵۸_حکم به آقای ابوالقاسم خزعلی جهت رسیدگی به مشکلات منطقه خوزستان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۴۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پاسداران (توطئه های کارتر)

اهم بیانات:

در طول تصدی این دو تا جنایتکار، آزادی برای هیچ کس نبود.‏‎ ‎‏هیچ کس آزاد نبود که یک کلمه حقی بگوید. آزادی در آن جهت بود که آزاد کنند تا هر‏‎ ‎‏فحشایی می خواهند ایجاد کنند برای عقب راندن نیروی جوانهای ما. اینها آن قدر که به‏‎ ‎‏نیروی انسانی این کشور ضرر زدند به آن ذخایر آن قدر ضرر نزدند. انسانها را فلج کردند.‏‎ ‎‏جوانهای ما را از بین بردند. جوانهای ما که باید خدمت بکنند به این کشور، کشاندند به‏‎ ‎‏یک جاهایی که در آنجاها جز اینکه افکارشان فلج بشود و نتوانند خدمت بکنند به این‏‎ ‎‏مملکت، چیز دیگری نبود. تمام مراکز فحشا را اینها درش را باز کردند و با بوق و کرنا‏‎ ‎‏ترویج کردند و کمک کردند که این جوانهای ما بروند در این مراکز فحشا و فلج بشوند.‏

روحانیون که نمایندۀ رسول خدا هستند در بین مردم، اگر خدای نخواسته روحانیونی‏‎ ‎‏که مدعی این هستند که نمایندۀ امام زمان الآن هستند در بین مردم، اگر خدای نخواسته،‏‎ ‎‏از یکیشان یک چیزی صادر بشود که برخلاف اسلام باشد، اینطور نیست که فقط‏‎ ‎‏خودش را از بین برده، این حیثیت روحانیت را لکه دار کرده. این یک وظیفۀ بزرگی به‏‎ ‎‏عهده اش هست.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۴۷ - ۲۶۱

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اهالی کنگاور (خصوصیات حکومت اسلامی)

اهم بیانات:

کوشش همۀ مردم باید این باشد که زیر بار ظلم نروند. همان‏‎ ‎‏طوری که ظلم حرام است، زیر بار ظلم رفتن هم حرام است. مظلوم شدن غیر زیر بار ظلم‏‎ ‎‏رفتن است. آدم باید تا آنجا که قدرت دارد زیر بار ظلم نرود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۶۲ - ۲۶۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان اصفهان (خیانت های امریکا)

اهم بیانات:

ملت یک قدرت بزرگی است. اگر بخواهد یک‏‎ ‎‏کاری بکند، چون یک سی و پنج میلیون ـ فرض کنید ـ قیام به یک امری بکند، آسان‏‎ ‎‏عمل می شود. اگر بخواهد هر قشری بگذارد گردن دیگری، شما بگویید خوب، دولت‏‎ ‎‏این کار را بکند، دولت بگوید ملت، نمی شود. باید همه دست به هم بدهیم، و هر کس در‏‎ ‎‏هر جا هست خوب کار بکند. هر کس هر چیزی را که مشغولش هست؛ همان پست‏‎ ‎‏خودش را خوب انجام بدهد، نگاه نکند که کی می کند یا نه، این لازم نیست که شما بروید‏‎ ‎‏مناقشه کنید که در عدلیه چه خواهد شد. در نظام، در فرض کنید، که در دادگستری چه‏‎ ‎‏خواهد شد. اینها به ما ربط ندارد ما پزشکیم. کار پزشکیمان را خوب می کنیم. کسان دیگر‏‎ ‎‏نمی کنند خلاف وظیفه می کنند. آنها هم که در دادگستری است باید کار خودش را خوب‏‎ ‎‏انجام بدهد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۶۷ - ۲۸۴

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع مصدومان و معلولان انقلاب (افشای جنایات امریکا)

اهم بیانات:

ما دیدیم رضاخان البته اکثر شما یادتان نیست، شاید‏‎ ‎‏بین شما یکی دو تا باشند که یادشان باشد، دیدیم که رضا خان راه می افتاد دنبال اینکه‏‎ ‎‏برود این روضه خوانی و آن تکیه و آن تکیه. و حتی می گفتند پیاده می رود آنجا ما دیدیم‏‎ ‎‏که مجلس روضه بپا می کند، و خودش وارد می شود و در مجلس روضه. بعد هم دیدیم‏‎ ‎‏که آن روزی که قدرت پیدا کرد، تمام مجالس روضۀ ما را تعطیل کرد! ما دیدیم که‏‎ ‎‏محمدرضا قرآن طبع کرد و منتشر کرد، و به اسم اسلام این کارها را کرد. و دیدیم که در‏‎ ‎‏سال یک دفعه به مشهد ‏‏[‏‏می رفت‏‏]‏‏ و آنجا با کمال بیحیایی در مقابل حضرت رضا‏‎ ‎‏می ایستاد. دلش آنجا نبود. برای اغفال ملت بود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۸۵ - ۲۸۹

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (دولت های اسلامی، منشأ گرفتاری های مسلمین)

اهم بیانات:

در موارد شهادت عزیزان ما آنها را هم بزرگ بشمارید، مثل روز مفتح،‏‎ ‎‏رَحِمَهُ الله تعالی؛ اینهایی که در خدمت اسلام بودند و دشمنان اسلام آنها را شهید‏‎ ‎‏کردند. شما اینهمه شهید دادید تا آزادی و استقلال را به دست آوردید و باید با چنگ و‏‎ ‎‏دندان این آزادی و استقلال را حفظ کنید

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص۴۳۷ - ۴۴۳

***

جماران، ۱۳۶۳_ نامه به آقای سید احمد خمینی (اهدای کتاب آداب الصلاة)

‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۱۱۹ - ۱۲۰

***

انتهای پیام /*