لطفاً در مورد خطوط کلی اقتصاد اسلامی در منظر امام خمینی توضیح بفرمایید.

در نگاه حضرت امام خمینی(س) اختلافات طبقاتی مغایر با نظر اسلام و اهل بیت (علیهم السلام) است. ایشان به صراحت به مخالفت اسلام با اختلافات طبقاتی و سرمایه داری آن چنان که در دنیای سیاست و اقتصاد امروز شناخته می گردد، اشاره می کنند و بر لزوم مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق تاکید می نمایند...

کد : 179350 | تاریخ : 10/11/1399

باسلام، لطفاً در مورد خطوط کلی اقتصاد اسلامی در منظر امام خمینی(ره) توضیح بفرمایید.

با سلام خدمت شما مخاطب گرامی و تشکر از سوال خوب شما، در پاسخ باید عرض کنیم که در نگاه حضرت امام خمینی(س) اختلافات طبقاتی مغایر با نظر اسلام و اهل بیت (علیهم السلام) است. ایشان به صراحت به مخالفت اسلام با اختلافات طبقاتی و سرمایه داری آن چنان که در دنیای سیاست و اقتصاد امروز شناخته می گردد، اشاره می کنند و بر لزوم مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق تاکید می نمایند.

ایشان معتقد بودند که تفکر مارکسیسم در روش های اقتصادی به بن بست رسیده و در عوض اجرای قوانین اقتصادی اسلام موجب اقتصاد مترقی خواهد بود. ایشان با تاکید بر این که در نگاه اسلام، اقتصاد زیربنا نیست، مقصد نهایی را خود اسلام دانسته اند نه منافع اقتصادی. حضرت امام(س)، بر این عقیده بودند که اسلام اقتصاد را بدون وابستگی و به نفع همگان و با رویکرد اهمیت به مستمندان و ضعیفان باور می کند و برای رشد بیشتر کشاورزی، صنعت و تجارت کوشش می نماید.

برای اطلاع بهتر و دقیق تر از نظرات آن شخصیت سترگ تاریخ، به فرمایشات ایشان توجه فرمایید:

«اینها می دیدند که اگر اسلام را به آن نحو بخواهند ارائه بدهند، به‏‎ ‎‏آنطوری که اهل بیت می خواهند ارائه بدهند، اینها ارائه بدهند،‏‎ ‎‏خوب، نمی توانند دیگر کاخ داشته باشند و آن مسائل. مردم در آن‏‎ ‎‏کوخها باشند؛ و آنها در آن کاخهای با عظمت باشند، که بعد از‏‎ ‎‏اینکه بعضی شان مردند، طلاهایشان را با کلنگ می شکستند و‏‎ ‎‏تقسیم می کردند! اسلام یک همچون عنوان سرمایه داری به آن‏‎ ‎‏معنایی که هست نمی پذیرد، اسلام قواعد دارد. آنها هم‏‎ ‎‏نمی خواستند آنطور باشد.» ر.ک صحیفه امام،ج۱۰، ص:۱۱۷
«البته ممکن است از شیوه های ناصحیح و عملکرد غلط قدرتمندان‏‎ ‎‏پیشین کمونیسم در زمینۀ اقتصاد، باغ سبز دنیای غرب رخ بنماید،‏‎ ‎‏ولی حقیقت جای دیگری است. شما اگر بخواهید در این مقطع‏‎ ‎‏تنها گره های کور اقتصادی سوسیالسیم و کمونیسم را با پناه بردن‏‎ ‎‏به کانون سرمایه داری غرب حل کنید، نه تنها دردی از جامعۀ‏‎ ‎‏خویش را دوا نکرده اید، که دیگران باید بیایند و اشتباهات شما را‏‎ ‎‏جبران کنند؛ چرا که امروز اگر مارکسیسم در روشهای اقتصادی و‏‎ ‎‏اجتماعی به بن بست رسیده است، دنیای غرب هم در همین‏‎ ‎‏مسائل، البته به شکل دیگر، و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه‏‎ ‎‏است.‏» ر.ک صحیفه امام، ج۲۱، ص: ۲۲۱-۲۲۰

«آن مقاصدی که برخلاف مسیر ماست، با اسم یک نفری که ملی‏‎ ‎‏است. مسیر ما مسیر نفت نیست؛ نفت پیش ما مطرح نیست. ملی‏‎ ‎‏کردن نفت پیش ما مطرح نیست. این اشتباه است. ما اسلام را‏‎ ‎‏می خواهیم اسلام که آمد نفت هم مال خودمان می شود. مقصد ما‏‎ ‎‏اسلام است. مقصد ما نفت نیست تا اگر یک نفر نفت را ملی کرده،‏‎ ‎‏اسلام را کنار بگذاریم برای او سینه بزنیم.» ر.ک صحیفه امام، ج۷، ص: ۴۵۹-۴۵۸
‏«اسلام دارای فرهنگ غنی انسان ساز است... اقتصاد را به صورتی‏‎ ‎‏سالم و بدون وابستگی، به نفع همگان، در رفاه همۀ مردم، با‏‎ ‎‏اهمیت به مستمندان و ضعیفان، بارور می کند ؛ و برای رشد بیشتر‏‎ ‎‏کشاورزی و صنعت و تجارت کوشش می نماید» ر.ک صحیفه امام، ج۱۹، ص:۳۴۳

انتهای پیام /*