***

(تقدیم به امام راحل)

به آرزو به تصور به خواب می ماند

به پرسشی که ندارد جواب می ماند

 

نگاه او چه بگویم به نهر جاری عشق

گل رخش به گل آفتاب می ماند

 

به روی عاصی آتش ، به طبع سرکش عشق

به قلب پر تپش انقلاب می ماند

 

خوشا شنیدن از آن لب که چشمه سار سخاست

ترنمی که به آواز آب می ماند

 

چنین که برده ز هوش عاشقان یکسر

به شاه بیت غزل های ناب می ماند

 

ز پیش چشم من آنگه که می رود آرام

به عمر من که رود باشتاب می ماند

 

حقیقتی است ولیکن به زعم همچو منی

به آرزو به تصور به خواب می ماند

فاطمه راکعی

***

 

. انتهای پیام /*