شب شعر بزرگ عاشورایی حضور

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور / بخش ششم

شعرخوانی فرامرز ملکی در شب شعر بزرگ عاشورایی حضور با گویندگی مژده لواسانی

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور / بخش ششم

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور / بخش ششم

شعرخوانی فرامرز ملکی در شب شعر بزرگ عاشورایی حضور با گویندگی مژده لواسانی

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور / بخش پنجم

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور / بخش پنجم

شعرخوانی فرشته حسینی در شب شعر بزرگ عاشورایی حضور با گویندگی مژده لواسانی

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور / بخش چهارم

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور / بخش چهارم

شعرخوانی محمدرضا طاهری در شب شعر بزرگ عاشورایی حضور با گویندگی مژده لواسانی

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور / بخش سوم

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور / بخش سوم

شعرخوانی سید محمود موسوی در شب شعر بزرگ عاشورایی حضور با گویندگی مژده لواسانی

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور / بخش دوم

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور / بخش دوم

شعرخوانی احمد علوی در شب شعر بزرگ عاشورایی حضور با گویندگی مژده لواسانی

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور / بخش اول

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور

شب شعر بزرگ عاشورایی حضور / بخش اول

مجموعه فیلم های شب شعر بزرگ عاشورایی حضور با گویندگی مژده لواسانی

طبیب عشق

امام خمینی (س)

طبیب عشق

شعری از محسن کاویانی

نخستین دوره «شب شعر بزرگ عاشورایی حضور»

در حسینیه جماران برگزار شد؛

نخستین دوره «شب شعر بزرگ عاشورایی حضور»

نخستین دوره «شب شعر بزرگ عاشورایی حضور» به همت معاونت فرهنگی، هنری و ارتباطات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه یک تهران، شامگاه ۲۷ شهریور در حسینیه جماران برگزار شد.

خانم غزل تاجبخش

شعر خوانی

خانم غزل تاجبخش

شام یلدا

نماهنگ

شام یلدا