***

(تقدیم به امام راحل)

مث یه درخت پیر

که سری داره تو باغ

پا گرفته از تو و

قد کشیده شاخه ها

زیر سایه ی تو شد

سبز و هی جوونه زد

جون گرفت و ریشه زد

با تو باغ سبز ما

هر درخت کوچکی

با تو پا گرفته

یاد داره از تو که ایستادگی کنه

مرد روزهای جنگ مرد سال های سخت

هر کسی که زیر این

سایه زندگی کنه

مرضیه فرمانی

***

 

. انتهای پیام /*