***

(تقدیم به امام راحل)

 

جذبه  عرفانی

 

از مهر رخ تو گل پر از خنده شده ست

از قامت و سرو افکنده شده ست

از بس که رخ تو روشن و نورانی ست

خورشید ز چهره تو شرمنده شده ست

*

شب گمشده در فراخنای چشمت

شد روشنی ماه، فدای چشمت

تا تابش خورشید، الهی تابد

بر چشم زمانه روشنای چشمت

 

بیوک ملکی

***

. انتهای پیام /*