***

(تقدیم به امام راحل)

 

قدم به سمت حضور امام برداریم

بیا به ساحت قدسیش گام برداریم

به پلک ‌هاش بگو تا که اذن راه دهد

به دوش رایت سرخ قیام برداریم

در انعکاس نگاهش درود می کاریم

از ارتفاع لبش صد سلام برداریم

طلوعِ صبح ِ ظفر سر زده است از مشرق

بخوان دوباره که تیغ از نیام برداریم

نفس به سینه دلتنگی زمین خسته است

بگو قدم به معرکه انتقام برداریم؟

به ‌پای نام تو حلاج ‌های حیرانیم

عجیب نیست که با احترام بر داریم

قسم به خون شهیدان عشق تا هستیم

در امتداد نگاه تو گام برداریم

 

 حامد حجتی

***

. انتهای پیام /*