***

(تقدیم به امام راحل)

 

و کاش مرد غزل خوان شهر برگردد

به زیر بارش باران شهر برگردد

 

کسی شبیه خدا نیست هیچ کس ایکاش

کمال مطلق انسان شهر برگردد

 

چه خوب می شد اگر مرد آسمانی ما

به جمع خاکی خوبان شهر برگردد

 

خدا کند برکت این حضور دور از دست

شبی به سفره بی نان شهر برگردد

 

و گفته اند که آقای عشق خوش قدم است

به یمن مقدمش ایمان شهر برگردد

 

شبیه خانه ارواح ساکت و سردیم

خدای خوب بگو جان شهر برگردد

 

هنوز منتظرم یک نفر خبر بدهد

که باز یوسف کنعان شهر برگردد

 

خدیجه پنجی

***

. انتهای پیام /*