***

(تقدیم به امام راحل)

 

دنیا شناخت قدرت قومی عجیب را

وقتی که محو کرد شهادت فریب را

یعنی جهان پست مدرنیته و نوین

از ما شناخت وحدت نسلی شکیب را

بیداد را، طلوع سحر را، امید را

فریاد را، شکستن شب را، نهیب را

این انقلاب خونی ما بود در زمین

تفسیر کرد آیه «امن یجیب» را

در انتظار منجی عالم نگاه ها

تعبیر می کنند عزیزی نجیب را

ماییم بعد از این همه سختی هنوز هم

حس می کنیم بوی خدا ...، عطر سیب را

 

 وحید طلعت

***

. انتهای پیام /*