***

(تقدیم به امام راحل)

 

مهربان بود مانند باران

آری آن مرد خوب و مقدّس

کار او واقعاً بود زیبا

در شب عید، عید کریسمس

 

در نوفل لوشاتو در شب عید

گفت آن شب به یاران نزدیک

نزد همسایگان عزیزم

می روید و پس از عرض تبریک

 

با هدایا و شیرینی و گل

در کمال ادب؛ خنده بر لب

می رسانید پیغام ما را

در خصوص همین عید امشب

 

آری آن مرد، با کار خوبش

حق همسایه ها را ادا کرد

روی هر سقف، در ناودان ها

کار او مثل باران صدا کرد

 

 

سید مهدی موسوی

***

. انتهای پیام /*