***

(تقدیم به امام راحل)

 

"مثل کوه باشکوه "

 

مثل یک نسیم مهربان

گرد و خاک راه را تکانده ای

عشق را به باغ ها رسانده ای

 

مثل رود پرخروش

از دل تمام سنگ ها عبور کرده ای

باغ را پر از غرور کرده ای

 

مثل آفتاب پر امید

توی گوش دانه ذکر گفته ای

با تمام لاله ها شکفته ای

 

مثل کوه با شکوه

پشت دشت لاله ایستاده ای

تن به بادهای بی امان نداده ای

 

 

شهر خسته بود

سوت و کور و مه گرفته بود

شوق زندگی نداشت

نور و روشنی نداشت

 

روزگار شب زده

دانه ای امید توی قلب هیچکس نکاشت

 

آمدی

با نگاه گرم و پر امید

حرف های روشن و زلال

 

روی سایه های قد کشیده پا گذاشتی

توی خانه ها ستاره کاشتی

روزهای تیره را ورق زدی

نور را به آسمان رساندی و

روشنی به جا گذاشتی

 

مریم زندی

***

 

 

شعرکودک و نوجوان

. انتهای پیام /*