***

(تقدیم به امام راحل)

 

هواپیماها هم نتوانستند

از لبخندت سبقت بگیرند

پیش از آن

به کشورهای همسایه صادر شده بود

عکاس ها هنوز دنبال آفتاب می گردند

تا سر ساعت بهمن

بهار را به نگارخانه شان بیاورند

روزنامه ها هنوز نامت را

زندگی می کنند

از تمام تیترهای دیگر بیشتر

با تمام فصل ها مهربانی

با زمستان بی قرار تر

وقتی روی شانه هایشان انجیر می چینی

تا کبوترها

برای سال ۲۰۱۴ هم

از خاطره هایت بگویند

دبستان کودکان کشورم هم

پادگان می شود

وقتی امید به مشق های فردایشان داری

تا عدالت را

تنها در موزه ها جهان نگذارند

گنجشک ها حق دارند

چله نشین نامت باشند

وقتی بی پروا در چشم های

خرداد نگاه کردی

و چند جرعه باران

برای چشم های زمین

دعا کردی

 

 

زهرا شرفی

***

 

. انتهای پیام /*